Neurobiologin bakom extas/eufori utforskas i epilepsistudie

VETENSKAP / NYHETER / 2018-09-30
 

[UU] Hur upplever patienter med epilepsi sina anfall? Det utforskas just nu i en enkätstudie. Ett sidospår i studien involverar en sällsynt form av anfall som medför extatiska, ibland andliga upplevelser. En fråga som intresserar forskarna är var hjärnskadan är lokaliserad hos dessa patienter. Detta kan direkt kan kopplas till utforskandet av den biologiska bakgrunden till människans andlighet: ett ”fönster” mot så kallad neuroteologi.

Läs mer

Nervceller som kontrollerar mod

VETENSKAP / NYHETER / 2018-09-07
 

[UU] Varför går vissa utan att tveka på lina mellan domkyrkotornen eller åker ner för Niagarafallen i en tunna medan andra skyggar för tanken att gå av köpcentrets rulltrappor? I en ny studie har forskare funnit att en viss typ av celler i hippocampus spelar en nyckelroll.

Läs mer

Så dramatiskt utvecklas vårt immunförsvar efter födseln

VETENSKAP / NYHETER / 2018-09-03
 

[KI] När ett barn lämnar mammans mage startar en dramatisk förändring av barnets immunförsvar. Förändringen är en respons på de bakterier, virus och liknande som finns i barnets nya miljö, och sker likartat hos alla barn. Användningen av ny teknik inom immuncellsanalys har gjort studien möjlig.

Läs mer

Röda blodkroppar orsakar hjärt-kärlskada vid typ 2-diabetes

VETENSKAP / NYHETER / 2018-08-06
 

[KI] Skadliga effekter av ämnen som insöndras från röda blodkroppar kan förklara den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. Resultaten presenteras i två nya studier.

Läs mer

Ny supersnabb metod att bestämma antibiotikaresistens

VETENSKAP / NYHETER / 2017-08-08
 

[UU] Forskare har utvecklat en ny metod för att mycket snabbt kunna bestämma huruvida en infektion orsakas av bakterier som är resistenta eller känsliga mot antibiotika.

Läs mer

Sovande bakterier kan väckas med syre

VETENSKAP / NYHETER / 2017-02-08
 

[SR] Bakterier i dvala kan vara ett problem eftersom antibiotika inte biter på dem. För att väcka dem kan syre vara viktigt i en del fall.

Läs mer

Resistenta bakterier sopar banan för sina släktingar

VETENSKAP / NYHETER / 2016-12-29
 

[SR] Resistenta bakterier kan inte bara utsöndra ämnen som gör antibiotika verkningslös. De kan också påverka andra bakterier där antibiotika normalt skulle fungera.

Läs mer

Hjälpsam hudbakterie skyddar mot sjukdomar

VETENSKAP / NYHETER / 2016-11-11
 

[LU] Att våra bakterier är nyttiga för oss ser vi allt fler exempel på. Enligt forskare gäller detta även huden då de visat att en av människans vanligaste hudbakterier utsöndrar ett protein som skyddar mot de reaktiva syreföreningar som anses bidra till flera hudsjukdomar. Proteinet har lika stark verkan på farliga syreföreningar som till exempel de kända antioxidanterna C- och E-vitamin.

Läs mer

Vi kan ha maxat vår livslängd

VETENSKAP / NYHETER / 2016-10-06
 

[SR] Vi människor på jorden lever allt längre, men nu kanske kurvan håller på att plana ut.

Läs mer

Forskare närmare ett vaccin mot vinterkräksjuka

VETENSKAP / NYHETER / 2016-09-19
 

[SR] Forskare har lyckats odla norovirus, som orsakar så kallad vinterkräksjuka, i labb. Det är första gången som någon har lyckats med det och det öppnar för nya möjligheter att hitta vaccin mot kräksjukan, enligt forskare.

Läs mer

Alkoholberoende saknar viktigt enzym

VETENSKAP / NYHETER / 2016-09-05
 

[LIU] En forskargrupp har hittat ett enzym som inte produceras i tillräcklig mängd i framlobernas celler hos alkoholberoende människor. Bristen på enzym leder till att impulskontrollen bryts ner.

Läs mer

Visst ställe i hjärnan aktiveras när vi lär oss vara schyssta mot andra

VETENSKAP / NYHETER / 2016-08-18
 

[SR] Nu har forskare hittat en del i hjärnan som har att göra med hur vi lär oss att vara snälla och hjälpsamma mot våra medmänniskor. Det är en del, ganska långt in i hjärnan, där inlärningen sker av det som forskarna kallar prosocialt beteende.

Läs mer

Plasma lovande i kampen mot farliga bakterier

VETENSKAP / NYHETER / 2016-08-11
 

[SR] Vad har en blixt och kampen mot resistenta bakterier gemensamt? Jo, plasma. Forskare inom fysik och biologi har samarbetat kring kall plasma som verktyg för att bekämpa bakterier.

Läs mer

Så kan bakterier finta bort immunförsvaret

VETENSKAP / NYHETER / 2016-07-08
 

[UMU] Genom att strukturera om i cellväggarna kan bakterier överleva attacker från värdens immunsystem – och bli antibiotikaresistenta, visar ny forskning. Upptäckten av bakteriernas förmåga att variera i cellväggarna kan bana väg för ny antibiotika.

Läs mer

Ny pusselbit lagd för att förstå åldrandet

VETENSKAP / NYHETER / 2016-06-03
 

[GU] Vid åldrandet försämras kroppens funktioner gradvis. Det yttrar sig i allt ifrån rynkor till nedsatt ämnesomsättning och hjärtfunktion. Försämringen beror på att kroppens celler sakta ansamlar skador vilka slutligen gör att cellerna förlorar sin funktion och dör. Ny forskning ökar kunskapen för hur celler åldras och kan öka förståelsen för sjukdomar som till exempel Alzheimers och Parkinson.

Läs mer

Cancer kan bekämpas med omprogrammerade makrofagceller

VETENSKAP / NYHETER / 2016-05-19
 

[KI] Forskare har genererat antikroppar som programmerar om en typ av makrofager i immunsystemet så att immunförsvaret lättare kan känna igen och döda tumörceller. Studien kan på sikt leda fram till ny behandling av patienter men också få betydelse för diagnostik av bröstcancer och malignt melanom.

Läs mer

Proteinupptäckt ger hopp om behandling av ALS

VETENSKAP / NYHETER / 2016-05-10
 

[SR] Upptäckten att ett felveckat protein kan vara inblandat i sjukdomen ALS, kan leda till en behandling av människor inom några år. Det menar forskarna bakom den uppmärksammade studien.

Läs mer

Byte av jobb kan hjälpa långtidssjuka

VETENSKAP / NYHETER / 2016-04-26
 

[KI] Många långtidssjukskrivna kommer inte tillbaka i arbete igen utan blir arbetslösa eller går till sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Byte av jobb skulle kunna vara ett sätt att förlänga arbetskraftsdeltagandet bland långtidssjukskrivna, enligt ny forskning.

Läs mer

Motorisk inlärning kopplad till intelligent kontroll av musklers sensoriska neuroner

VETENSKAP / NYHETER / 2016-04-01
 

Sensoriska neuroner i musklerna ger hjärnan viktig information för perception och kontroll av kroppsrörelser. När vi lär oss rörelser i ett nytt sammanhang behöver hjärnan inte bara kunna styra musklerna via signaler till motorneuroner, utan också på ett oberoende sätt kontrollera sensoriska neuroner, så kallade muskelspolar.

Läs mer

Hjärnan avslöjar motivet bakom din osjälviskhet

VETENSKAP / NYHETER / 2016-03-04
 

[SR] Nu kan forskare se vilket av de här motiven som ligger bakom en vänlig handling – bara genom att studera mönster i hjärnan.

Läs mer

Humor kan bli draghjälp för vetenskap

VETENSKAP / NYHETER / 2016-02-15
 

[SR] Humor kan vara ett sätt att engagera människor i forskning och viktiga vetenskapliga frågor.

Läs mer

Oroande ökning av resistenta tarmbakterier

VETENSKAP / NYHETER / 2016-02-03
 

[SR] Tarmbakterier som e-colibakterier och klebsiella är ett växande hot för patienter med svagt immunförsvar. Det råder brist på verksam antibiotika och de gamla sorterna håller på att ta slut.

Läs mer

Nervcellstyp viktig för uppmärksamhet identifierad

VETENSKAP / NYHETER / 2016-01-26
 

[KI] Forskare har för första gången identifierat en celltyp i hjärnan hos möss som är central för uppmärksamhet. Genom att manipulera aktiviteten i just den celltypen kunde forskarna skärpa mössens uppmärksamhet. Fynden är viktiga för förståelsen för hur främre delen av hjärnan fungerar och kontrollerar våra beteenden.

Läs mer

Forskare har upptäckt varför generna på X-kromosomen är speciella

VETENSKAP / NYHETER / 2016-01-13
 

[UU] Forskare har sedan länge undrat varför gener som sitter på människans X-kromosom är aktiva i så få vävnader. I en ny studie visar forskare varför denna kromosom har en så ovanlig gensammansättning.

Läs mer

PTSD speglar obalans mellan hjärnans signalsystem

VETENSKAP / NYHETER / 2015-12-04
 

[KI] Att vara med om en traumatisk händelse kan orsaka livslånga ångestbesvär kallat posttraumatiskt stressyndrom. Nu visar forskare att personer med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, har en obalans mellan två av hjärnans signalsystem, serotonin och substans P. Ju större obalans, desto allvarligare symptom uppvisar patienterna.

Läs mer

Researchers move germ-killing clays closer to medical use

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-08-21
 

Researchers have found that at least one type of blue clay may help fight disease-causing bacteria in wounds, including antibiotic-resistant bacteria.

Till artikeln

Why stealthy viruses are making you ill

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-08-08
 

Newly discovered trick used by viruses makes them more dangerous.

Till artikeln

Smoking linked to increased atrial fibrillation risk

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-08-02
 

Current smokers are more likely than nonsmokers to develop the most common heart rhythm disorder, atrial fibrillation, suggests an analysis of existing research.

Till artikeln

How cells are able to turn

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-01-22
 

Researchers have long wondered how our cells navigate inside the body. Two new studies have now demonstrated that the cells use molecular force from within to steer themselves in a certain direction. This knowledge may be of great significance in the development of new drugs.

Till artikeln

Computer analysis fills gaps in antibody blueprint

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-11-30
 

Antibodies defend our bodies against intruders. These molecules consist of proteins with attached sugars. However, the blueprint directing the processing of these sugars on the protein was not well understood until now. Scientists have now used computer analysis to complete this blueprint and confirmed their findings in the laboratory.

Till artikeln

Gut bacteria that 'talk' to human cells may lead to new treatments

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-08-30
 

Scientists developed a method to genetically engineer gut bacteria to produce molecules that have the potential to treat certain disorders by altering human metabolism.

Till artikeln

Twin research reveals which facial features are most controlled by genetics

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-04-19
 

Research uses computer image and statistical shape analysis to shed light on which parts of the face are most likely to be inherited. The study examined 3-D face models of nearly 1,000 UK female twins, and found that the shapes of the end of the nose, the area above and below the lips, cheekbones and the inner corner of the eye were highly influenced by genetics.

Till artikeln

Researchers make major brain repair discovery in fight against Multiple Sclerosis

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-03-14
 

Scientists have discovered that specific cells from the immune system are key players in brain repair – a fundamental breakthrough that could revolutionize the treatment of debilitating neurological disorders such as Multiple Sclerosis (MS).

Till artikeln

New way of visualizing fatty acids inside cells

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-02-02
 

A new method to image intracellular fatty acids at a single cell level has been developed by a team of researchers. They treated cells with fatty acids containing a single bromine atom and used scanning X-ray fluorescence microscopy to observe the molecules inside the cells. The technique offers superior resolution. The new method may improve understanding of the role of fatty acids in cell function and disease.

Till artikeln

Iron deficiency anemia associated with hearing loss

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-12-29
 

Medical researchers examined the association between sensorineural hearing loss and conductive hearing loss and iron deficiency anemia in adults ages 21 to 90 years.

Till artikeln

Study shows health improving globally, but progress is patchy

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-10-06
 

Globally, people's health is improving and life expectancy is rising, but progress is far from universal with chronic diseases bringing long-term illness and causing seven out of 10 deaths, according to research.

Till artikeln

Face changing technology showing sun damage is most effective at promoting sun safe behavior

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-08-18
 

Researchers examined the way sun safe messages are conveyed to young women, and found that visual communication using technology to age participant's faces to emphasis sun damage and premature aging is most effective.

Till artikeln

Virtual reality helps 8 paralyzed people move again

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-08-12
 

Brain training therapy, including virtual reality walking, helped kick-start connections between brain and body

Till artikeln

Blocking transfer of calcium to cell's powerhouse selectively kills cancer cells

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-03-04
 

Inhibiting the transfer of calcium ions into the cell's powerhouse is specifically toxic to cancer cells, suggesting new ways to fight the disease. Calcium addiction by mitochondria is a novel feature of cancer cells. This unexpected dependency on calcium transfer to the mitochondria for the survival of cancer cells surprised the researchers.

Till artikeln

What goes wrong in the brain when someone can't spell

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-02-03
 

By studying stroke victims who have lost the ability to spell, researchers have pinpointed the parts of the brain that control how we write words.

Till artikeln

Researchers uncover how dopamine transports within the brain

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-01-26
 

The mechanics of how dopamine transports into and out of brain cells has been uncovered by researchers, a finding that could someday lead to more effective treatment of drug addictions and neurological disorders such as Parkinson's disease.

Till artikeln

How brain architecture leads to abstract thought

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-12-17
 

Using 20 years of functional magnetic resonance imaging (fMRI) data from tens of thousands of brain imaging experiments, computational neuroscientists have created a geometry-based method for massive data analysis to reach a new understanding of how thought arises from brain structure.

Till artikeln

Emotion processing in brain changes with tinnitus severity

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-12-15
 

People with tinnitus who are less bothered by their symptoms use different brain regions when processing emotional information, new research indicates. Tinnitus, otherwise known as ringing in the ears, affects nearly one-third of adults over age 65.

Till artikeln

Signs of faster aging process identified through gene research

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-10-26
 

New research has shed light on the molecular changes that occur in our bodies as we age. In the largest study of its kind, an international group of researchers examined expression of genes in blood samples from 15,000 people across the world. They found 1,450 genes that are linked to aging, and also uncovered a link between these genes and factors such as diet, smoking and exercise.

Till artikeln

Test could predict whether breast cancer will spread to the brain

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-10-21
 

Women with particularly aggressive forms of breast cancer could be identified by a test that predicts whether the disease is likely to spread to the brain. An analysis of almost 4,000 patients with breast cancer found that testing for high activity in a particular gene could pick out women who were at greater risk of developing secondary brain tumors compared to women who tested negative.

Till artikeln

Your brain is your fingerprint

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-10-15
 

Research paints a picture of how the inner workings of the brain make you who you are.

Till artikeln

Body's 'chemical calendar' discovered

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-09-25
 

The way the body can track the passing of the seasons in a "chemical calendar" has been discovered by scientists.

Till artikeln

Brain damage during stroke may point to source of addiction

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-09-08
 

A pair of studies suggests that a region of the brain -- called the insular cortex -- may hold the key to treating addiction. Scientists have come to this conclusion after finding that smokers who suffered a stroke in the insular cortex were far more likely to quit smoking and experience fewer and less severe withdrawal symptoms than those with strokes in other parts of the brain.

Till artikeln

Researchers find new code that makes reprogramming of cancer cells possible

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-08-28
 

Cancer researchers dream of the day they can force tumor cells to morph back to the normal cells they once were. Now, researchers on Mayo Clinic's Florida campus have discovered a way to potentially reprogram cancer cells back to normalcy.

Till artikeln

Can your brain control how it loses control?

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-08-17
 

A new study may have unlocked understanding of a mysterious part of the brain -- with implications for neurodegenerative conditions such as Alzheimer's. The results open up new areas of research in the pursuit of neuroprotective therapies

Till artikeln