Därför luktar det sommar

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-07-03
 

Mustig jord, uppfriskande sommarregn och multnande löv – olika årstider bjuder på olika dofter. Mest luktar sommaren, till och med åskväder har sin specifika doft. Men varför luktar det?

Till artikeln

Stor kartläggning av blodets immunceller

VETENSKAP / NYHETER / 2019-12-20
 

[KI] Forskare rapporterar att de har tagit fram en blodatlas som i detalj beskriver förekomsten av proteiner i människans immunceller. Resultaten har samlats i en öppen databas, som blir en viktig resurs för att hitta nya behandlingar för människans sjukdomar.

Läs mer

Ny metod gör det lättare att identifiera rätt biomarkör

VETENSKAP / NYHETER / 2019-08-27
 

[UU] Det finns ett ökande behov av biomarkörer för tidig diagnostik av sjukdomar och uppföljning av behandling. I en ny studie presenterar forskare en teknik för att effektivt identifiera ytproteiner på enskilda exosomer.

Läs mer

Hunden speglar ägarens stress

VETENSKAP / NYHETER / 2019-06-13
 

[LiU] Stressnivåerna hos hundar och deras ägare följer varandra över tid. Forskarna tror att hundarna speglar sina ägares stressnivåer, snarare än tvärtom.

Läs mer

Så påverkar livsstilen våra gener

VETENSKAP / NYHETER / 2019-04-25
 

[LU] Det senaste decenniet har kunskapen om hur våra gener påverkas av vår livsstil, ett forskningsfält som kallas epigenetik, ökat explosionsartat. Forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum har sammanfattat det vetenskapliga kunskapsläget inom epigenetik kopplat till fetma och typ 2-diabetes.

Läs mer

Tryck i hjärnan regleras av kollapsande kärl i halsen

VETENSKAP / NYHETER / 2019-04-08
 

[UMU] Blodkärl som kollapsar låter kanske inte så bra. Men faktum är att den kollapsen i halsen är viktig för att vi ska få rätt tryck i hjärnan.

Läs mer

Skyddande antikroppar finns även hos för tidigt födda

VETENSKAP / NYHETER / 2019-03-21
 

[KI] Även mycket för tidigt födda barn bär på ett skydd mot virus i form av antikroppar överförda från mamman.

Läs mer

Bättre livskvalitet för hjärnskadade som kan återgå till jobbet

VETENSKAP / NYHETER / 2019-03-12
 

[ORU] Personer med en förvärvad hjärnskada som kan återgå i arbete efter sin skada får den största positiva förändringen av sin livskvalitet.

Läs mer

Molekylär strömbrytare kan stoppa inflammation

VETENSKAP / NYHETER / 2019-03-07
 

[UMU] Forskare har identifierat en komponent i cellerna som fungerar som en molekylär strömbrytare för att inaktivera det medfödda immunförsvaret. Den kan på så sätt förhindra vissa sjukdomar där immunsystemet överreagerar.

Läs mer

Nyupptäckt protein viktigt vid reparation av DNA

VETENSKAP / NYHETER / 2019-03-05
 

[GU] Forskare har upptäckt ett nytt protein som de anser har stor betydelse för möjligheten att reparera DNA.

Läs mer

Internet-KBT och vårdsamordnare i primärvården effektivt vid depression

VETENSKAP / NYHETER / 2019-02-28
 

[GU] Internetbaserad KBT vid depression är en väl fungerande metod inom primärvården, visar ny forskning.

Läs mer

Låg kondition kopplat till sämre impulskontroll och minne

VETENSKAP / NYHETER / 2019-02-26
 

[GIH] En studie från visar att maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, är kopplat till kontorsarbetares impulskontroll och minne.

Läs mer

Forskning för hjärtats bästa

VETENSKAP / NYHETER / 2019-02-21
 

[LU] Alexandru Schiopu, specialistläkare och docent i kardiologi, vet hur man tar hand om hjärtan.

Läs mer

Social inlärning av fara påverkar våra beslut

VETENSKAP / NYHETER / 2019-02-19
 

[KI] Att lära sig vad som är farligt genom att titta på en video eller få muntlig information, så kallad social inlärning, har lika stark effekt på människors beslut som egen erfarenhet av det farliga.

Läs mer

Kognitiv träning stärker återhämtningen efter utmattning

VETENSKAP / NYHETER / 2019-02-07
 

[UMU] Ny forskning visar att det är möjligt att förbättra kognitiv funktion för personer som drabbats av utmattningssyndrom och att detta även kan ha positiva effekter på återhämtningsförloppet.

Läs mer

Upptäckt visar hur hjärnan skiljer på egen och andras beröring

VETENSKAP / NYHETER / 2019-02-05
 

[LIU] Studie visar upptäckt om hur hjärnan skiljer på egen och andras beröring.

Läs mer

Neurobiologin bakom extas/eufori utforskas i epilepsistudie

VETENSKAP / NYHETER / 2018-09-30
 

[UU] Hur upplever patienter med epilepsi sina anfall? Det utforskas just nu i en enkätstudie. Ett sidospår i studien involverar en sällsynt form av anfall som medför extatiska, ibland andliga upplevelser. En fråga som intresserar forskarna är var hjärnskadan är lokaliserad hos dessa patienter. Detta kan direkt kan kopplas till utforskandet av den biologiska bakgrunden till människans andlighet: ett ”fönster” mot så kallad neuroteologi.

Läs mer

Nervceller som kontrollerar mod

VETENSKAP / NYHETER / 2018-09-07
 

[UU] Varför går vissa utan att tveka på lina mellan domkyrkotornen eller åker ner för Niagarafallen i en tunna medan andra skyggar för tanken att gå av köpcentrets rulltrappor? I en ny studie har forskare funnit att en viss typ av celler i hippocampus spelar en nyckelroll.

Läs mer

Så dramatiskt utvecklas vårt immunförsvar efter födseln

VETENSKAP / NYHETER / 2018-09-03
 

[KI] När ett barn lämnar mammans mage startar en dramatisk förändring av barnets immunförsvar. Förändringen är en respons på de bakterier, virus och liknande som finns i barnets nya miljö, och sker likartat hos alla barn. Användningen av ny teknik inom immuncellsanalys har gjort studien möjlig.

Läs mer

Röda blodkroppar orsakar hjärt-kärlskada vid typ 2-diabetes

VETENSKAP / NYHETER / 2018-08-06
 

[KI] Skadliga effekter av ämnen som insöndras från röda blodkroppar kan förklara den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. Resultaten presenteras i två nya studier.

Läs mer

Ny supersnabb metod att bestämma antibiotikaresistens

VETENSKAP / NYHETER / 2017-08-08
 

[UU] Forskare har utvecklat en ny metod för att mycket snabbt kunna bestämma huruvida en infektion orsakas av bakterier som är resistenta eller känsliga mot antibiotika.

Läs mer

Sovande bakterier kan väckas med syre

VETENSKAP / NYHETER / 2017-02-08
 

[SR] Bakterier i dvala kan vara ett problem eftersom antibiotika inte biter på dem. För att väcka dem kan syre vara viktigt i en del fall.

Läs mer

Resistenta bakterier sopar banan för sina släktingar

VETENSKAP / NYHETER / 2016-12-29
 

[SR] Resistenta bakterier kan inte bara utsöndra ämnen som gör antibiotika verkningslös. De kan också påverka andra bakterier där antibiotika normalt skulle fungera.

Läs mer

Hjälpsam hudbakterie skyddar mot sjukdomar

VETENSKAP / NYHETER / 2016-11-11
 

[LU] Att våra bakterier är nyttiga för oss ser vi allt fler exempel på. Enligt forskare gäller detta även huden då de visat att en av människans vanligaste hudbakterier utsöndrar ett protein som skyddar mot de reaktiva syreföreningar som anses bidra till flera hudsjukdomar. Proteinet har lika stark verkan på farliga syreföreningar som till exempel de kända antioxidanterna C- och E-vitamin.

Läs mer

Vi kan ha maxat vår livslängd

VETENSKAP / NYHETER / 2016-10-06
 

[SR] Vi människor på jorden lever allt längre, men nu kanske kurvan håller på att plana ut.

Läs mer

Nerves that sense touch may play role in autism

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-10-14
 

Autism is considered a disorder of the brain. But a new study suggests that the peripheral nervous system, the nerves that control our sense of touch, pain and other sensations, may play a role as well.

Till artikeln

How the human brain solves complex decision-making problems

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-01-31
 

A new study on meta reinforcement learning algorithms helps us understand how the human brain learns to adapt to complexity and uncertainty when learning and making decisions.

Till artikeln

Sharing kindness to help your health

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-09-17
 

There's a science behind the phenomenon called "loving kindness". And research shows that learning and practicing loving kindness can profoundly affect your attitude, outlook and even your health.

Till artikeln

New efficient method for urine analysis may tell us more

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-08-22
 

Our urine reveals our well-being and how we treat our body. A researcher has developed an effective method of analysis for examining the constituents of a urine sample, using contrast agent, as a cost-effective adjuvant. This can have a major impact on future healthcare.

Till artikeln

Temporal recalibration: Helping individuals shift perception of time

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-04-08
 

Playing games in virtual reality (VR) could be a key tool in treating people with neurological conditions such as autism, schizophrenia and Parkinson's disease. The technology, according to a recent study, could help individuals with these conditions shift their perceptions of time, which their conditions lead them to perceive differently.

Till artikeln

Measuring differences in brain chemicals in people with mild memory problems

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-03-21
 

Using strong and targeted but noninvasive magnets at specific sites in the brains of people with and without mild learning and memory problems, researchers report they were able to detect differences in the concentrations of brain chemicals that transmit messages between neurons.

Till artikeln

Scientists discover taste center of human brain

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-03-19
 


Using functional magnetic resonance imaging (fMRI) and a new method of statistical analysis, researchers have discovered the taste center in the human brain by uncovering which parts of the brain distinguish different types of tastes.

Till artikeln

Forgetting uses more brain power than remembering

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-03-14
 

Choosing to forget something might take more mental effort than trying to remember it, researchers discovered through neuroimaging.

Till artikeln

Aerobic exercise eases depression, even in chronically ill

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-03-07
 

People with chronic health problems who suffer from depression may find their mood improve when they do aerobic exercise, a research review suggests.

Till artikeln

How sensitivity to emotions changes across the lifespan

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-03-05
 

Researchers gain a deeper understanding into differences in emotion processing.

Till artikeln

Be yourself at work - It's healthier and more productive

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-02-28
 

At work, it's healthier and more productive just to be yourself, according to a new study.

Till artikeln

New molecules reverse memory loss linked to depression, aging

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-02-21
 

New therapeutic molecules show promise in reversing the memory loss linked to depression and aging. These molecules not only rapidly improve symptoms, but remarkably, also appear to renew the underlying brain impairments causing memory loss in preclinical models.

Till artikeln

Live better with attainable goals

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-02-19
 

New study shows that those who set realistic goals can hope for a higher level of well-being. The key for later satisfaction is whether the life goals are seen as attainable and what they mean to the person,

Till artikeln

Being kind to yourself has mental and physical benefits

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-02-12
 

Taking time to think kind thoughts about yourself and loved ones has psychological and physical benefits, new research suggests.

Till artikeln

Even psychological placebos have an effect

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-02-07
 

New findings shows that placebo effects do not only occur in medical treatment, placebos can also work when psychological effects are attributed to them.

Till artikeln

What you eat could impact your brain and memory

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-02-05
 

Researches discovers a hormone that, at higher levels, could decrease a person’s likelihood of developing Alzheimer’s disease.

Till artikeln

Researchers move germ-killing clays closer to medical use

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-08-21
 

Researchers have found that at least one type of blue clay may help fight disease-causing bacteria in wounds, including antibiotic-resistant bacteria.

Till artikeln

Why stealthy viruses are making you ill

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-08-08
 

Newly discovered trick used by viruses makes them more dangerous.

Till artikeln

Smoking linked to increased atrial fibrillation risk

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-08-02
 

Current smokers are more likely than nonsmokers to develop the most common heart rhythm disorder, atrial fibrillation, suggests an analysis of existing research.

Till artikeln

How cells are able to turn

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-01-22
 

Researchers have long wondered how our cells navigate inside the body. Two new studies have now demonstrated that the cells use molecular force from within to steer themselves in a certain direction. This knowledge may be of great significance in the development of new drugs.

Till artikeln

Computer analysis fills gaps in antibody blueprint

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-11-30
 

Antibodies defend our bodies against intruders. These molecules consist of proteins with attached sugars. However, the blueprint directing the processing of these sugars on the protein was not well understood until now. Scientists have now used computer analysis to complete this blueprint and confirmed their findings in the laboratory.

Till artikeln

Gut bacteria that 'talk' to human cells may lead to new treatments

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-08-30
 

Scientists developed a method to genetically engineer gut bacteria to produce molecules that have the potential to treat certain disorders by altering human metabolism.

Till artikeln

Twin research reveals which facial features are most controlled by genetics

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-04-19
 

Research uses computer image and statistical shape analysis to shed light on which parts of the face are most likely to be inherited. The study examined 3-D face models of nearly 1,000 UK female twins, and found that the shapes of the end of the nose, the area above and below the lips, cheekbones and the inner corner of the eye were highly influenced by genetics.

Till artikeln

Researchers make major brain repair discovery in fight against Multiple Sclerosis

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-03-14
 

Scientists have discovered that specific cells from the immune system are key players in brain repair – a fundamental breakthrough that could revolutionize the treatment of debilitating neurological disorders such as Multiple Sclerosis (MS).

Till artikeln

New way of visualizing fatty acids inside cells

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-02-02
 

A new method to image intracellular fatty acids at a single cell level has been developed by a team of researchers. They treated cells with fatty acids containing a single bromine atom and used scanning X-ray fluorescence microscopy to observe the molecules inside the cells. The technique offers superior resolution. The new method may improve understanding of the role of fatty acids in cell function and disease.

Till artikeln