Studie på fem miljoner svenskar kartlägger koppling mellan blodgrupp och sjukdomar