Studie på fem miljoner svenskar kartlägger koppling mellan blodgrupp och sjukdomar

2021-04-27

Forskare har hittat kopplingar mellan olika blodgrupper och flertalet olika sjukdomar. Ett av fynden är att blodgrupp B verkar ha en skyddande effekt mot njursten. Analysen bekräftar också tidigare kopplingar mellan vissa blodgrupper och ökad risk för blodpropp, blödningsrubbningar eller högt blodtryck under graviditeten.

Till artikeln