Min hälsa

Via Min hälsa får du till gång till ett unikt verktyg för att mäta, följa och jämföra din hälsa och stressnivå över tiden. Du får fri tillgång till ett verktyg för stresshantering samt för att bevara och öka hälsa och välbefinnande. Verktyget baserar sig på dagens samlade kunskap och på flera års forskning. Delar av detta verktyg har utvärderats i en världsunik forskningsstudie. Där fann vi åtminstone kortsiktigt positiva effekter på exempelvis stresshanteringsförmåga, sömn, återhämtning, koncentrationsförmåga och allmänt välbefinnande. De positiva fynden återfanns också i relaterade hormoner som bland annat speglar återhämtningsförmåga och välbefinnande.

Tjänsterna är kostnadsfria för privatpersoner. Min hälsa är en del av HealthWatch som kräver att du har skapat ett konto. Om du redan har ett konto loggar du in genom att ange dina inloggningsuppgifter längst upp till höger.