69% av våra användare sov ganska eller mycket bra igår natt.
64% av våra användare hade ganska eller mycket hög energinivå igår.
65% av våra användare kände ganska eller mycket stor arbetsglädje igår.

Dagens visdomsord

På tre sätt kan vi kan lära oss visdom: Först genom reflektion, vilket är det ädlaste; näst genom imitation, som är lättast; och sist genom erfarenhet, vilket är det bittraste.

- Konfucius

Ohövlighet på arbesplatsen hänger ihop med sämre skattningar av hälsa, stress, välbefinnande och psykosocial arbetsmiljö

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2024-05-14

En ny svensk studie genomförd inom detaljhandeln bekräftar tidigare forskning. Förekomst av ohövlighet är relaterat till statistiskt säkerställda skillnader i 32 av 33 mått på hälsa, välbefinnande, stress och psykosocial arbetsmiljö. De som rapporterar att ohövlighet förekommer uppvisar systematiskt sämre skattningar.

Till artikeln

Kränkande särbehandling eller lättkränkthet?

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2024-03-18

Lyssna på en av HealthWatch-grundarna; Docent, Med dr. Dan Hasson, som pratar om hur man kan särskilja kränkande särbehandling från lättkränkthet. I avsnittet samtalar Agila HR-poddens Frida Mangen och Dan Hasson om begrepp, reflekterar över hur friheten att säga vad man vill kan vara begränsad av samhällets normer och värderingar, utforskar arbetsgivarens ansvar och granskar lagstiftningen.

Till artikeln

Studie visar inget samband mellan långvarig mobiltelefonanvändning och risken för hjärntumör

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2024-03-18

[KI] En stor internationell forskningsstudie har studerat över 250 000 mobiltelefonanvändare för att undersöka om de som använder mobiltelefon mycket och under lång tid har en högre risk för hjärntumör än andra. Studien fann inte något samband mellan långvarig mobiltelefonanvändning och risken för hjärntumör.

Till artikeln

Så påverkas hälsan av högt patienttryck

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2023-11-17

[Tandläkartidningen] Bristen på tandvårdspersonal i delar av Sverige har lett till att kliniker avvecklats, vilket innebär ett ökat patienttryck för dem som finns kvar. På kort sikt kan det innebära ökade ­intäkter och kompetens­utveckling, men hur påverkas tandläkarna av ökad stress och hög arbetsbelastning?

Till artikeln

Därför mår du illa – och så kan det behandlas

/ DIREKT FRÅN NÄTET / 2023-10-13

[KI] Illamående är obehagligt, och det är meningen. Matförgiftning, infektion, cancerbehandling och hårdträning, lukt, nervositet, mm. En mängd olika saker kan få oss att blekna och få kväljningar. Men hur går detta till och varför reagerar vi så olika? För att kunna ta fram bra behandlingar behöver forskarna förstå mer om mekanismerna bakom våra illamåendeimpulser.

Till artikeln

Betablockerare kan vara ineffektiva efter hjärtinfarkt

Läkemedel / DIREKT FRÅN NÄTET / 2023-06-14

[UU] Läkemedel med betablockerare är sedan över 30 år tillbaka en del av standardbehandlingen vid hjärtinfarkt för att minska risken för nya infarkter. En ny studie, där ca 43 000 svenska hjärtinfarktpatienter ingått, pekar på att dessa läkemedel hos de allra flesta inte har någon effekt efter ett år.

Till artikeln

Stressforskaren avlivar myter om stress

Stress / DIREKT FRÅN NÄTET / 2023-03-28

[ET] Att komma tillbaka från stressrelaterade problem är fullt möjligt och det finns enkla sätt, menar en av grundarna till HealthWatch, stressforskaren Dan Hasson. Här går han igenom de grundläggande delarna, och tar död på flera myter som kan bromsa återhämtningen.

Till artikeln

Digital tvilling öppnar för behandling mot inflammatoriska sjukdomar

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2023-03-02

[KI] Inflammatoriska sjukdomar har komplicerade sjukdomsmekanismer som kan skilja sig mellan patienter som har samma diagnos. Det innebär att tillgängliga läkemedel har liten effekt på många patienter. Ny forskning om så kallade digitala tvillingar ökar förståelsen kring detta och skulle kunna resultera i mer individanpassade läkemedelsbehandlingar.

Till artikeln

Workplace incivility is associated with worse ratings of health, stress, well-being and psychosocial work environment

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2024-05-14

A new Swedish study within the retail sector confirms previs research. The prevalence of incivility at work was related to statistically significant differences in mean values in 32 out of 33 key indicators of health, well-being, stress, recovery, and the psychosocial work environment. Those reporting a prevalence of incivility systematically exhibited worse ratings.

Till artikeln

Best way to memorize stuff? It depends...

Vetenskap / NYHETER / 2024-03-18

Recent experiments shed new light on how we learn and how we remember our real-world experiences. The results showed that, if you for example want to remember a new person's name, repeating the name but associating it with different information about the person can actually be helpful.

Läs mer

And then there were 6 – kinds of taste, that is

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2023-10-13

Scholars have discovered evidence of a sixth basic taste. The tongue responds to ammonium chloride, a popular ingredient in some Scandinavian candies. The OTOP1 protein receptor, previously linked to sour taste, is activated by ammonium chloride. The ability to taste ammonium chloride may have evolved to help organisms avoid harmful substances.

Till artikeln

During sleep, one brain region teaches another, converting novel data into enduring memories

Sömn / NYHETER / 2022-10-25

By using a neural network model, scientists found that, as the body moves between REM and slow-wave sleep cycles, the hippocampus and neocortex interact in ways that are key to memory formation.

Läs mer

Why thinking hard makes you tired

Vetenskap / NYHETER / 2022-08-19

Becoming tired from hard physical labor is no surprise, but what about hard mental labor? Thinking hard for hours can make one feel worn out, too. Now, researchers have new evidence to explain why this is.

Läs mer

Do compression garments facilitate muscle recovery after exercise?

Träning / NYHETER / 2022-05-20

Thought to enhance muscle recovery, compression garments are commonly worn by athletes and people engaging in exercise. Yet, an international research team's systematic review provides evidence to the contrary.

Läs mer

Researchers lay groundwork for potential dog-allergy vaccine

Läkemedel / NYHETER / 2021-10-23

Scientists have identified a series of molecular candidates for those parts of dog allergens that cause immune reactions in people – the first step in developing a vaccine against most causes of dog allergies.

Läs mer

Scientists claim that overeating is not the primary cause of obesity

Nutrition / NYHETER / 2021-09-21

A new article challenges the 'energy balance model,' which says weight gain occurs because individuals consume more energy than they expend. According to the authors, there may however be other models to consider as well.

Läs mer

Dagens visdomsord

På tre sätt kan vi kan lära oss visdom: Först genom reflektion, vilket är det ädlaste; näst genom imitation, som är lättast; och sist genom erfarenhet, vilket är det bittraste.

- Konfucius

Mest lästa nyheter

    Ladda ner vår app här

    Faktabaserad organisationsutveckling lär chefer och HR att ta välgrundade beslut som de kan stå för. Metoden, som utvecklats av stress- och arbetsmiljöforskaren och HealthWatchgrundaren Dan Hasson, beskrivs i boken. Läs mer här.

    Lär dig att stressa rätt och öka din energi, hälsa, prestationsförmåga och effektivitet! Allt du behöver veta om stress och stresshantering, baserat på aktuell forskning. Läs mer här.

    Vill du lära grunderna i effektiv stresshantering på en timme? I boken beskrivs hur du med effektiv stresshantering i kombination med tillräcklig vila kan stärka både hjärnan och kroppen långsiktigt. Läs mer här.