Studie visar inget samband mellan långvarig mobiltelefonanvändning och risken för hjärntumör