Om HealthWatch

HealthWatch har som mål är att bidra med konkreta och praktiska verktyg för individer, organisationer och företag för att bevara och öka hälsa och livskvalitet samt motverka stressrelaterad ohälsa. Tjänsten består huvudsakligen av tre delar: hälsonyheter, självhjälp och arbetsmiljökartläggningar. Självhjälpsdelen är en vidareutvecklad version av ett vetenskapligt utvärderat system med dokumenterat välgörande effekter på psykologiska och biologiska variabler. Verktyget baserar sig på dagens samlade kunskap och på flera års forskning. Tjänsterna är kostnadsfria för privatpersoner och grupper om max 25 personer. Timkostnader tillkommer om konsulttjänster önskas. Vid större grupper debiteras drifts- och administrationskostnader.


Tjänsterna i HealthWatch är ämnade att ge förutsättningar för enskilda individer att kunna arbeta med sin hälsoutveckling över tid. Samtidigt vill vi bidra till att underlätta för organisationer och företag att genomföra sitt systematiska arbetsmiljöarbete genom effektiva, konkreta och enkla verktyg. På ett enkelt sätt kan man följa variabler som hälsa, stress, effektivitet och arbetsglädje på en eller flera grupper, avdelningar och sektioner över tid. Detta gör det möjligt för företag att vara proaktiva utöver de förebyggande och reaktiva åtgärderna.


Hwlogo Monochrome

© 2018 Copyright HealthWatch.se. Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Denna text får inte spridas, ändras eller reproduceras utan skriftligt medgivande från upphovsmännen. Frågor hänvisas till .
Eformlogo