HealthWatchs forskare bakom ny forskningsstudie om (o)hövlighet på arbetsplatsen

2021-10-07

Ohövlighet samt otrevligt och respektlöst beteende har blivit allt vanligare i det moderna samhället, och har rapporterats vara en av de mest påträngande formerna av antisocialt beteende på arbetsplatser. Nu kan du ta del av den populärvetenskapliga rapporten från forskningsstudien ”oHövlighet i handeln”, som finansierats av Handelsrådet och genomförts av Docent Med dr. Dan Hasson, Med dr. Karin Villaume och Docent Tekn dr. Cecilia Berlin.

Till artikeln