Stress på jobbet bagatelliseras i medarbetarsamtal

STRESS / 2009-12-01
 

Individuella medarbetarsamtal är inget bra forum för att diskutera frågor om balans i livet. Det är alltför riskabelt för medarbetaren att uttrycka att hon eller han upplever stress. Det visar forskare vid Karlstads universitet.

Till artikeln