Blodtest kan visa hur allvarlig hjärnskakningen är

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-04-19
 

[GU] Genom att mäta mängden av ett särskilt hjärnprotein i blodet går det att i förväg avgöra hur allvarlig en hjärnskakning är. En ny studie visar att proteinet NF-L kan mätas i blodprov och användas som en prognostisk markör för hjärnskakning, vilket kan få stor betydelse inom både akutsjukvård och idrottsmedicin.

Läs mer

Motion bästa behandlingen mot utmattning vid cancer

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-03-06
 

[SR] Den bästa behandlingen mot så kallad cancerrelaterad trötthet eller fatigue är träning, konstaterar forskare.

Läs mer

Stora förändringar i bakteriefloran vid inflammatoriska tarmsjukdomar

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-02-15
 

[ORU] Patienter med svåra tarmsjukdomar har stora förändringar i bakteriefloran. I en ny studie konstaterar forskare att den varierar från att vara hälsosam till att vissa goda bakterier nästan försvinner helt.

Läs mer

Mastcellers självmord bromsar inflammationer

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-01-27
 

[UU] Genom att få mastceller att begå självmord, kan man bromsa deras skadliga verkningar. Det skulle kunna hjälpa patienter som lider av inflammatoriska sjukdomar som till exempel allergier och psoriasis. Det visar en ny studie.

Läs mer

Cancer skulle kunna hittas med blodprov

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2016-10-26
 

[UU] Genom att förstora upp molekyler i blodet 1500 gånger och sedan färga in dem med fluorescerande färg skulle det kunna bli lättare att i blodprov hitta dels tecken på cancer och dels se om medicineringen mot cancern hjälper. Det visar ny forskning.

Läs mer

Ny behandling testas för spridd hudcancer

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2016-05-31
 

[SR] För första gången testas en ny kombination av immunbehandling på spridd malign melanom. Förhoppningen med studien är att patienter med svåra cancerdiagnoser ska få en större chans att överleva.

Läs mer

Strålbehandling halverar dödligheten av prostatacancer 15 år efter diagnosen

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2016-05-09
 

[UMU] En longitudinell nordisk studie som jämfört resultaten av antihormonbehandlingar med eller utan tillägg av lokal strålbehandling visar att den kombinerade behandlingsformen av prostatacancer halverade risken att dö av prostatacancern 15 år efter diagnos.

Läs mer

Hudcancerdiagnos på några sekunder

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2016-04-20
 

[KTH] Av alla former av cancer står malignt melanom och övrig hudcancer för den snabbaste ökningstakten enligt statistik från Socialstyrelsen. 40 000 personer årligen drabbas av hudcancer. Nu har forskare utvecklat en teknik som snabbt, effektivt och säkert kan ställa hudcancerdiagnos.

Läs mer

Databas över biomarkörer underlättar diagnos av Alzheimers

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2016-04-13
 

Forskare har utvecklat en stor databas som samlar data om biomarkörer vid Alzheimers och andra demensformer. De har kunnat visa vilka biomarkörer i blod och cerebrospinalvätska som bäst identifierar Alzheimers sjukdom.

Läs mer

Bättre handläggning vid hjärtinfarkt med ny mätmetod

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2016-03-01
 

[UU] Handläggningen av patienter som man misstänker har hjärtinfarkt har förbättrats markant sedan införandet av en ny metod för mätning av blodprov.

Läs mer

Socker ska upptäcka farliga tumörer

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2016-02-22
 

[LU] Vanligt socker kan i framtiden bli det kontrastmedel som används när en tumör undersöks med magnetkamera. Sockret visar hur pass elakartad tumören är.

Läs mer

Kartlagd arvsmassa banar väg för effektivare malariavaccin

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-12-30
 

Många forskare har varit kritiska till det nya vaccin som Världshälsoorganisationen har beslutat ska ges till en miljon barn. Men nu har en av de största och tyngsta kritikerna ändrat åsikt.

Läs mer

Ny kunskap kan leda till bättre behandling av hjärntumörer

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-12-11
 

[UU] Blodkärlen i hjärntumörformen glioblastom har ofta dålig funktion, vilket bidrar till att tumörerna är elakartade och svårbehandlade. I en ny studie har forskarna funnit ett samband mellan tillväxtfaktorn pleiotrophin, dåligt fungerande blodkärl och sämre överlevnad hos patienterna. Denna nya kunskap kan användas till att utveckla nya läkemedel och förbättra nuvarande behandlingar mot glioblastom.

Läs mer

Nytt test kan upptäcka prostatacancer tidigare

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-11-10
 

[SR] I Sverige dör 2 500 män varje år till följd av prostatacancer. Men nu kan 25-30 procent fler farliga tumörer upptäckas med en ny förbättrad diagnosmetod. Det visar världens största prostatacancerstudie som gjorts.

Läs mer

Virus testas mot antibiotikaresistens

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-10-26
 

[SR] För att hitta nya metoder mot multiresistenta infektioner har EU dragit igång en stor vetenskaplig studie för att se om bakterieätande virus kan vara ett alternativ när antibiotika inte längre hjälper.

Läs mer

Inkomst påverkar risken att dö efter hjärtoperation

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-10-20
 

[KI] En ny studie visar att det finns en samband mellan en patients inkomst före en hjärtoperation och överlevnadschanser efter det kirurgiska ingreppet.

Läs mer

Unik metod testas på alkoholberoende

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-10-08
 

[LIU] För första gången i världen ska alkoholberoende personer behandlas med magnetisk stimulering av strukturer djupt nere i hjärnan.

Läs mer

Hörselnedsättning kräver mer än hörapparat

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-09-08
 

[ORU] Nära fem procent av jordens befolkning har någon form av hörselnedsättning. I Sverige handlar det om 1,4 miljoner människor. Ny forskning presenterar en modell som kan användas för att bättre möta människor med hörselnedsättning.

Läs mer

Dagbok hjälper patienter bearbeta vistelse på intensivvårdsavdelning

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-07-10
 

[GU] Många patienter har oklara minnen av det som hänt under tiden de vårdats på en intensivvårdsavdelning. I en studie har dagböcker använts som ett sätt att försöka dokumentera och hjälpa patienten att bearbeta händelseförloppet.

Läs mer

Frågor kan hjälpa KOL-patienter bli rökfria

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-06-17
 

[KI] KOL drabbar nästan uteslutande rökare. Trots att många som fått sin diagnos vill fimpa för gott, är det få som klarar det. En doktorsavhandling visar att 14 frågor kan vara en god hjälp för att identifiera hinder, ingjuta hopp att inte ge upp och på så sätt anpassa individuellt stöd bättre.

Läs mer

Virus avslöjas med ny metod

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-06-05
 

[SR] En ny teknik kan ta reda på vilka virus en människa har blivit infekterad av under sin livstid. Den nya kunskapen kan hjälpa forskare att spåra autoimmuna sjukdomar.

Läs mer

Markörer i blodet förvarnar om ledgångsreumatism

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-05-26
 

[UMU] Antikroppar i blodet kan förvarna om ledgångsreumatism flera år före insjuknandet, men också ge information om vilket förlopp sjukdomen kommer att få och ge ledtrådar till hur sjukdomen uppkommer.

Läs mer

Magnetkameraundersökning kan bli framtidens prostatacancertest

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-05-12
 

[GU] En metod där traditionella PSA-tester kombineras med magnetkameraundersökning av prostatan upptäcker betydligt fler cancerfall och ökar screeningens träffsäkerhet.

Läs mer

Biomarkörer kan förutsäga hur bröstcancerpatienter svarar på behandling

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-04-08
 

[GU] Bröstcancerpatienter behandlas vanligen med ett anti-östrogent läkemedel och forskare har nu identifierat ett särskilt protein som kan användas som biomarkör för att se hur väl patienter svarar på behandlingen.

Läs mer

D-vitamin kan bromsa prostatacancer

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2015-03-31
 

[SR] Kan D-vitamin bromsa utvecklingen av prostatacancer? Det hävdas i en ny studie, där patienter med prostatacancer fick ett tillskott av D-vitamin.

Läs mer

Blood test could predict best treatment for lung cancer

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-11-21
 

A blood test could predict how well small-cell lung cancer (SCLC) patients will respond to treatment, according to new research.

Till artikeln

Ignoring a minor stroke ups risk for more strokes soon after

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-09-05
 

People who have a minor stroke – or even a mini-stroke - are at serious risk for further strokes in the next few days, but many people delay going to the hospital because they do not recognize the symptoms, researchers warn.

Till artikeln

Exercise improves memory in breast cancer survivors

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-07-08
 

Moderate-to-vigorous physical activity is related to improved subjective memory in breast cancer survivors, who often complain about memory problems, reports a new study. It appears the physical activity alleviates stress and benefits women psychologically, which in turn aids their memory. Memory problems appear to be related to the high stress load cancer survivors experience, and may not be specific to chemotherapy or radiation treatments.

Till artikeln

Heart attack 'bruising' clue uncovered

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-06-08
 

Researchers say they have found a new way to tell if a heart attack is more severe and might cause lasting harm - by looking for bruising or bleeding in the heart muscle.

Till artikeln

Blood pressure patterns may predict stroke risk

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-05-10
 

Overall patterns may be a more reliable predictor than individual blood pressure readings, new research suggests.

Till artikeln

Blood test can detect concussions even days later

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-03-28
 

Researchers say a blood biomarker can confirm that a concussion occurred and may eventually help guide treatment

Till artikeln

Heart attacks could be reduced by rethinking the way we prescribe statins

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-03-11
 

Millions of people today take statins to help lower their cholesterol level. Currently statins are prescribed to patients based on their future risk of cardiovascular disease, mainly driven by age, which excludes many individuals who may benefit from them. Researchers have developed a new approach to determine which individuals should receive these important medications. Their findings could improve prevention of heart disease, especially in younger people.

Till artikeln

Breast screening program found to be effective in preventing some invasive cancers

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-12-05
 

Screening for and treatment of an early form of breast cancer has been found to prevent subsequent invasive cancer, according to new research.

Till artikeln

New protein biomarker identifies damaged brain wiring after concussion

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-11-23
 

A brain protein called SNTF, which rises in the blood after some concussions, signals the type of brain damage that is thought to be the source of these cognitive impairments.

Till artikeln

Health benefits from lowering blood pressure

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-11-10
 

New details are out from a landmark study that found patients benefit from lowering blood pressure more than previously recommended.

Till artikeln

Heat-activated ‘grenade’ to target cancer

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-11-02
 

Researchers have developed cancer drug-packed ‘grenades’ armed with heat sensitive triggers, allowing for treatment to be targeted directly at tumors, according to two new studies.

Till artikeln

Hope for faster treatment of urinary infections

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-09-21
 

Urinary tract infections can be treated more quickly using a new DNA sequencing device, according to research.

Till artikeln

Intensive blood pressure management may save lives, landmark study shows

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-09-14
 

A lower blood pressure target of 120 mm Hg greatly reduces cardiovascular complications and deaths in older adults, new research shows.

Till artikeln

One drop of blood can reveal your history of viruses

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-06-05
 

Doctors have discovered a potential breakthrough in diagnosing disease. A test can reveal virtually every virus you've ever had, using just a drop of blood.

Till artikeln

Ultrasound is making new waves throughout medicine

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-06-03
 

For decades, ultrasound was employed in only a handful of medical specialties. But today it is being used across the spectrum of disciplines, from anesthesiology to urology. Ultrasound, also called sonography, is now probably the most widely employed imaging tool in medicine today.

Till artikeln

Fibromyalgia has central nervous system origins

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-05-18
 

Fibromyalgia is the second most common rheumatic disorder behind osteoarthritis and, though still widely misunderstood, is now considered to be a lifelong central nervous system disorder, which is responsible for amplified pain that shoots through the body in those who suffer from it. Researchers have analyzed the neurological basis for fibromyalgia.

Till artikeln

Link between genetic variation, alcohol dependence found

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-03-25
 

A biological clue that could help explain why some drinkers develop a dependence on alcohol and others do not has been discovered by researchers. The findings move researchers closer to identifying those at risk for addiction early and designing better drug treatments to help people stop drinking.

Till artikeln

Predicting prostate cancer: Nanotechnology shows promise for more accurate prostate cancer screening and prognosis

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-03-17
 

A study in the emerging field of nanocytology could one day help men make better decisions about whether or not to undergo aggressive prostate cancer treatments. The prostate-specific antigen (PSA) test was once the recommended screening tool for detecting prostate cancer, but there is now disagreement over the use of this test because it can't predict which men with elevated PSA levels will actually develop an aggressive form of the disease.

Till artikeln

Urine test predicts heart failure patients' risk of kidney injury

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-02-27
 

Urinary angiotensinogen levels at the time of hospital admission predicted acute decompensated heart failure patients' risk of developing acute kidney injury with considerable accuracy, scientists report. Patients' urinary angiotensinogen level at the time of admission also helped clinicians predict patients' risk of being rehospitalized or dying within one year.

Till artikeln

'Tickling' your ear could be good for your heart

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-08-20
 

Stimulating nerves in your ear could improve the health of your heart, researchers have discovered. Scientists used a standard TENS machine like those designed to relieve labour pains to apply electrical pulses to the tragus, the small raised flap at the front of the ear immediately in front of the ear canal.

Till artikeln

Blood test could help with early Alzheimer's diagnosis

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-07-09
 

Researchers have identified 10 proteins in blood linked to Alzheimer's, which could allow doctors to treat patients before symptoms occur

Till artikeln

Men and women use mental health services differently

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-06-26
 

Women with chronic physical illnesses are more likely to use mental health services than men with similar illnesses; they also seek out mental health services six months earlier than those same men, according to a new study.

Till artikeln

ADHD treatment associated with lower smoking rates

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-05-12
 

Treating attention deficit hyperactivity disorder with stimulant medication may reduce smoking risk, especially when medication is taken consistently, according to new research.

Till artikeln

Blood test could provide rapid, accurate method of detecting solid cancers

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-04-07
 

A blood sample could one day be enough to diagnose many types of solid cancers, or to monitor the amount of cancer in a patient's body and responses to treatment. Now, researchers have devised a way to quickly bring the technique to the clinic.

Till artikeln

The medicine in our minds

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-02-17
 

Why do placebos often seem to work for people?

Till artikeln