73% av våra användare hade ganska eller mycket bra stämning på jobbet igår.
58% av våra användare hade ganska eller mycket hög energinivå igår.
68% av våra användare sov ganska eller mycket bra igår natt.

Dagens visdomsord

Den som skrattar åt sig själv får aldrig brist på saker att skratta åt.

- Epiktetos

Ett enkelt blodprov kan visa hur allvarlig en skallskada är

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2022-05-10

[ORU] Ett enkelt blodprov för att ställa diagnos vid en traumatisk hjärnskada. Forskare har identifierat biomarkörer i blodet som visar hur allvarlig en skallskada är.

Till artikeln

Svårt bedöma arbetsförmåga vid sjukskrivning

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-12-27

[GU] Nästan nio av tio läkare i primärvården anser att ett sjukskrivningsbeslut blir bättre om de har kontakt med patientens arbetsgivare. Det är dock bara fyra av tio som har den kontakten.

Till artikeln

Nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-08-19

[GU] En nyligen publicerad avhandling visar att nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling, och har därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

Till artikeln

AI-metod kan upptäcka förstadier till livmoderhalscancer

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-03-24

[KI] Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och digitala screeningsverktyg vill forskare hitta förstadier till livmoderhalscancer tidigare hos kvinnor i resursbegränsade miljöer. Nu visar en studie att cellprovsanalyser utförda av AI via mobila mikroskop var jämförbara med analyser gjorda av patologer.

Till artikeln

Risk för hjärtinfarkt kan upptäckas av tandläkare

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-10-12

[UMU] Förkalkning i halspulsådern är ett tecken på ökad risk för hjärtinfarkt som kan upptäckas av tandläkare vid röntgen av käken. Med bara en kort utbildning i att tolka röntgenbilder, kan allmäntandläkare lära sig att känna igen dessa förkalkningar.

Till artikeln

AI nytt redskap för hjärtdiagnoser

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-05-06

[UU] Artificiell intelligens (AI) kan bli ett hjälpmedel inom sjukvården för att tolka EKG och upptäcka sjukdomar som påverkar hjärtat. Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med hjärtspecialister i Brasilien tagit fram en AI som automatiskt diagnostiserar hjärtflimmer och fem andra av de vanligaste EKG-avvikelserna lika bra som hjärtläkare.

Till artikeln

Självtest vid misstanke om covid-19

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-03-20

Här kan du göra en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården.

Till artikeln

Analys av hela DNA:t sållar fram mer exakta biomarkörer

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-11-28

[UU] En ny studie visar att helgenomssekvensering bidrar till att öka exaktheten i genetiska studier, vilket i sin tur kan ge bättre förståelse för hur biomarkörer kan användas för att upptäcka sjukdomar.

Till artikeln

Cognitive behavior therapy tops other psychotherapies in reducing inflammation

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-06-09

A review of randomized clinical trials finds that psychological and behavioral therapies may be effective non-drug treatments for reducing disease-causing inflammation in the body.

Till artikeln

Origins of immune system mapped, opening doors for new cancer immunotherapies

Sjukvård / NYHETER / 2020-02-26

A first cell atlas of the human thymus gland could lead to new immune therapies to treat cancer and autoimmune diseases. Researchers mapped thymus tissue through the human lifespan to understand how it develops and makes vital immune cells called T cells.

Läs mer

Link between inflammation and mental sluggishness

Sjukvård / NYHETER / 2019-11-18

Scientists have uncovered a possible explanation for the mental sluggishness that often accompanies illness.

Läs mer

Findings of molecular key to body making healthy T cells

Sjukvård / NYHETER / 2019-10-28

In a finding that could help lead to new therapies for immune diseases like multiple sclerosis and IBD, scientists report identifying a gene and family of proteins critical to the formation of mature and fully functioning T cells in the immune system.

Läs mer

Self-awareness, mindfulness and self-management can impact chronic diseases

Sjukvård / NYHETER / 2019-09-24

A research lab at Mayo Clinic develops interventions for mindfulness, rehabilitation and behavior change for COPD, lung cancer, chronic conditions.

Läs mer

New gene hunt reveals potential breast cancer treatment target

Sjukvård / NYHETER / 2019-03-11

Researchers have developed a way to discover elusive cancer-promoting genes, already identifying one that appears to promote aggressive breast cancers.

Läs mer

New strategy expands the benefits of Internet-delivered CBT

Sjukvård / NYHETER / 2019-02-01

[KI] Scientists have experimented with a new adaptive treatment strategy for Internet-delivered cognitive behavioural therapy (ICBT) that identifies patients within the first month who face a major risk of treatment failure. The results also suggest that such patients may nevertheless benefit if their treatment is adjusted to accommodate their specific needs and challenges.

Läs mer

Untreated hearing loss tied to cognitive decline in older adults

Sjukvård / NYHETER / 2018-10-17

While age-related hearing loss has long been linked to cognitive decline, a UK study suggests hearing aids may help minimize the risk of problems like impaired memory or executive function.

Läs mer

Dagens visdomsord

Den som skrattar åt sig själv får aldrig brist på saker att skratta åt.

- Epiktetos

Mest lästa nyheter

    Ladda ner vår app här

    Faktabaserad organisationsutveckling lär chefer och HR att ta välgrundade beslut som de kan stå för. Metoden, som utvecklats av stress- och arbetsmiljöforskaren och HealthWatchgrundaren Dan Hasson, beskrivs i boken. Läs mer här.

    Lär dig att stressa rätt och öka din energi, hälsa, prestationsförmåga och effektivitet! Allt du behöver veta om stress och stresshantering, baserat på aktuell forskning. Läs mer här.

    Vill du lära grunderna i effektiv stresshantering på en timme? I boken beskrivs hur du med effektiv stresshantering i kombination med tillräcklig vila kan stärka både hjärnan och kroppen långsiktigt. Läs mer här.