36% av våra användare hade ganska eller mycket hög arbetsbelastning igår.
65% av våra användare kände ganska eller mycket stor arbetsglädje igår.
80% av våra användare mådde ganska eller mycket bra igår.

Dagens visdomsord

På tre sätt kan vi kan lära oss visdom: Först genom reflektion, vilket är det ädlaste; näst genom imitation, som är lättast; och sist genom erfarenhet, vilket är det bittraste.

- Konfucius

Så påverkas hälsan av högt patienttryck

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2023-11-17

[Tandläkartidningen] Bristen på tandvårdspersonal i delar av Sverige har lett till att kliniker avvecklats, vilket innebär ett ökat patienttryck för dem som finns kvar. På kort sikt kan det innebära ökade ­intäkter och kompetens­utveckling, men hur påverkas tandläkarna av ökad stress och hög arbetsbelastning?

Till artikeln

Forskare kan ha hittat en ny biomarkör för covid-19

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2022-11-17

[KI] Forskare har kunnat visa att nivåerna av den immunologiska signalsubstansen IL-26 är förhöjda i blodet på patienter som har akut covid-19. Resultaten tyder på att IL-26 möjligen skulle kunna användas som biomarkör för allvarlig covid-19.

Till artikeln

Nytt screeningtest för livmoderhalscancer för att förutsäga cellförändringar i förväg

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2022-10-25

[KI] Forskare har utvecklat ett screeningtest för livmoderhalscancer som kan förutsäga cellförändringar flera år innan de är synliga under mikroskop.

Till artikeln

Ett enkelt blodprov kan visa hur allvarlig en skallskada är

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2022-05-10

[ORU] Ett enkelt blodprov för att ställa diagnos vid en traumatisk hjärnskada. Forskare har identifierat biomarkörer i blodet som visar hur allvarlig en skallskada är.

Till artikeln

Svårt bedöma arbetsförmåga vid sjukskrivning

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-12-27

[GU] Nästan nio av tio läkare i primärvården anser att ett sjukskrivningsbeslut blir bättre om de har kontakt med patientens arbetsgivare. Det är dock bara fyra av tio som har den kontakten.

Till artikeln

Nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-08-19

[GU] En nyligen publicerad avhandling visar att nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling, och har därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

Till artikeln

AI-metod kan upptäcka förstadier till livmoderhalscancer

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-03-24

[KI] Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och digitala screeningsverktyg vill forskare hitta förstadier till livmoderhalscancer tidigare hos kvinnor i resursbegränsade miljöer. Nu visar en studie att cellprovsanalyser utförda av AI via mobila mikroskop var jämförbara med analyser gjorda av patologer.

Till artikeln

Risk för hjärtinfarkt kan upptäckas av tandläkare

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-10-12

[UMU] Förkalkning i halspulsådern är ett tecken på ökad risk för hjärtinfarkt som kan upptäckas av tandläkare vid röntgen av käken. Med bara en kort utbildning i att tolka röntgenbilder, kan allmäntandläkare lära sig att känna igen dessa förkalkningar.

Till artikeln

Cognitive behavior therapy tops other psychotherapies in reducing inflammation

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-06-09

A review of randomized clinical trials finds that psychological and behavioral therapies may be effective non-drug treatments for reducing disease-causing inflammation in the body.

Till artikeln

Origins of immune system mapped, opening doors for new cancer immunotherapies

Sjukvård / NYHETER / 2020-02-26

A first cell atlas of the human thymus gland could lead to new immune therapies to treat cancer and autoimmune diseases. Researchers mapped thymus tissue through the human lifespan to understand how it develops and makes vital immune cells called T cells.

Läs mer

Link between inflammation and mental sluggishness

Sjukvård / NYHETER / 2019-11-18

Scientists have uncovered a possible explanation for the mental sluggishness that often accompanies illness.

Läs mer

Findings of molecular key to body making healthy T cells

Sjukvård / NYHETER / 2019-10-28

In a finding that could help lead to new therapies for immune diseases like multiple sclerosis and IBD, scientists report identifying a gene and family of proteins critical to the formation of mature and fully functioning T cells in the immune system.

Läs mer

Self-awareness, mindfulness and self-management can impact chronic diseases

Sjukvård / NYHETER / 2019-09-24

A research lab at Mayo Clinic develops interventions for mindfulness, rehabilitation and behavior change for COPD, lung cancer, chronic conditions.

Läs mer

New gene hunt reveals potential breast cancer treatment target

Sjukvård / NYHETER / 2019-03-11

Researchers have developed a way to discover elusive cancer-promoting genes, already identifying one that appears to promote aggressive breast cancers.

Läs mer

New strategy expands the benefits of Internet-delivered CBT

Sjukvård / NYHETER / 2019-02-01

[KI] Scientists have experimented with a new adaptive treatment strategy for Internet-delivered cognitive behavioural therapy (ICBT) that identifies patients within the first month who face a major risk of treatment failure. The results also suggest that such patients may nevertheless benefit if their treatment is adjusted to accommodate their specific needs and challenges.

Läs mer

Untreated hearing loss tied to cognitive decline in older adults

Sjukvård / NYHETER / 2018-10-17

While age-related hearing loss has long been linked to cognitive decline, a UK study suggests hearing aids may help minimize the risk of problems like impaired memory or executive function.

Läs mer

Dagens visdomsord

På tre sätt kan vi kan lära oss visdom: Först genom reflektion, vilket är det ädlaste; näst genom imitation, som är lättast; och sist genom erfarenhet, vilket är det bittraste.

- Konfucius

Mest lästa nyheter

    Ladda ner vår app här

    Faktabaserad organisationsutveckling lär chefer och HR att ta välgrundade beslut som de kan stå för. Metoden, som utvecklats av stress- och arbetsmiljöforskaren och HealthWatchgrundaren Dan Hasson, beskrivs i boken. Läs mer här.

    Lär dig att stressa rätt och öka din energi, hälsa, prestationsförmåga och effektivitet! Allt du behöver veta om stress och stresshantering, baserat på aktuell forskning. Läs mer här.

    Vill du lära grunderna i effektiv stresshantering på en timme? I boken beskrivs hur du med effektiv stresshantering i kombination med tillräcklig vila kan stärka både hjärnan och kroppen långsiktigt. Läs mer här.