Nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling

SJUKVÅRD / NYHETER / 2021-08-19
 

[GU] En nyligen publicerad avhandling visar att nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling, och har därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

Läs mer

AI-metod kan upptäcka förstadier till livmoderhalscancer

SJUKVÅRD / NYHETER / 2021-03-24
 

[KI] Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och digitala screeningsverktyg vill forskare hitta förstadier till livmoderhalscancer tidigare hos kvinnor i resursbegränsade miljöer. Nu visar en studie att cellprovsanalyser utförda av AI via mobila mikroskop var jämförbara med analyser gjorda av patologer.

Läs mer

Risk för hjärtinfarkt kan upptäckas av tandläkare

SJUKVÅRD / NYHETER / 2020-10-12
 

[UMU] Förkalkning i halspulsådern är ett tecken på ökad risk för hjärtinfarkt som kan upptäckas av tandläkare vid röntgen av käken. Med bara en kort utbildning i att tolka röntgenbilder, kan allmäntandläkare lära sig att känna igen dessa förkalkningar.

Läs mer

AI nytt redskap för hjärtdiagnoser

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-05-06
 

[UU] Artificiell intelligens (AI) kan bli ett hjälpmedel inom sjukvården för att tolka EKG och upptäcka sjukdomar som påverkar hjärtat. Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med hjärtspecialister i Brasilien tagit fram en AI som automatiskt diagnostiserar hjärtflimmer och fem andra av de vanligaste EKG-avvikelserna lika bra som hjärtläkare.

Till artikeln

Självtest vid misstanke om covid-19

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-03-20
 

Här kan du göra en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården.

Till artikeln

Analys av hela DNA:t sållar fram mer exakta biomarkörer

SJUKVÅRD / NYHETER / 2019-11-28
 

[UU] En ny studie visar att helgenomssekvensering bidrar till att öka exaktheten i genetiska studier, vilket i sin tur kan ge bättre förståelse för hur biomarkörer kan användas för att upptäcka sjukdomar.

Läs mer

Gentester kan ge skräddarsydd behandling

SJUKVÅRD / NYHETER / 2019-08-15
 

Idag kan vi kartlägga en persons hela arvsmassa snabbare och billigare än förut. Det gör det möjligt att behandla patienter utifrån deras genetiska förändringar, så kallad precisionsmedicin.

Läs mer

Viktigt med behandling riktad mot hjärnan vid tarmsjukdomen IBS

SJUKVÅRD / NYHETER / 2019-05-21
 

[GU] Ju fler avvikelser i tarmens och hjärnans funktion en person med IBS har, desto svårare symtom ger den funktionella tarmssjukdomen, och desto mer negativt påverkas det dagliga livet.

Läs mer

Nya insikter om regulatoriska T-cellers funktion

SJUKVÅRD / NYHETER / 2019-05-03
 

[KI] En internationell studie ledd från Karolinska Institutet ger nya insikter i hur immunsystemets regulatoriska T-celler skyddar mot autoimmun sjukdom.

Läs mer

Cancerrisk syns i blodet många år i förväg

SJUKVÅRD / NYHETER / 2019-03-19
 

[UMU] Vissa allvarliga cancertyper är kopplade till förändringar i olika proteiner i blodet som kan spåras ända upp till 25 år före insjuknandet.

Läs mer

Epigenetisk markör kan förutsäga återfallsrisk vid barnleukemi

SJUKVÅRD / NYHETER / 2019-03-14
 

[UMU] En molekylär epigenetisk markör har betydelse för att redan vid diagnostillfället särskilja patienter med barnleukemi med hög respektive låg risk för återfall.

Läs mer

Intellektet viktigt för överlevnad vid Parkinson

SJUKVÅRD / NYHETER / 2019-02-14
 

[UMU] En ny avhandling visar att den kognitiva förmågan, det vill säga förmågan att tänka, har större betydelse för överlevnaden vid Parkinsons sjukdom än vad som tidigare har antagits.

Läs mer

Ny strategi gav bättre resultat av internet-KBT

SJUKVÅRD / NYHETER / 2019-02-01
 

[KI] En ny vårdmodell som prövats av forskare visar att man en knapp månad in i vägledd internet-KBT kan hitta patienter där risken är stor att behandlingen inte kommer hjälpa. Resultaten visar även att dessa patienter ändå kan bli hjälpta om man anpassar deras internet-KBT efter patientens specifika behov och svårigheter med att genomföra behandlingen.

Läs mer

Bakterier lär sig lura spritade händer i vården

SJUKVÅRD / NYHETER / 2018-08-02
 

[SR] För första gången kan forskare visa att en svår typ av bakterier under några år utvecklat motståndskraft mot desinfektionsmedel.

Läs mer

Nytt sätt att stoppa tillväxt av bröstcancerceller

SJUKVÅRD / NYHETER / 2018-01-19
 

[KI] Ett internationellt forskarlag har hittat ett nytt sätt att förhindra tillväxt av bröstcancerceller. I studien visar forskarna hur man kan strypa cancercellernas energiproduktion. Forskarna hoppas att upptäckten kan leda till nya sätt att behandla bröstcancer och andra typer av cancer i framtiden.

Läs mer

Antibiotikan som glömdes bort

SJUKVÅRD / NYHETER / 2017-11-22
 

[Forskning.se] Bakteriofager är virus som dödar farliga bakterier. De är specialiserade på en bakterietyp och lämnar nyttiga bakterier i fred. Fagterapi skulle till exempel rå på en urinvägsinfektion relativt lätt, menar en av få bakteriofagforskare i Sverige. Men inom EU råder stor skepsis mot metoden.

Läs mer

Minskad risk för återinsjuknande efter hjärtinfarkt

SJUKVÅRD / NYHETER / 2017-08-27
 

[GU] Att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna är en effektiv väg att förhindra återinsjuknande efter hjärtinfarkt. Det visar en internationell studie på över 10 000 patienter.

Läs mer

Ny metod kan bli ett sätt att förutspå hjärtinfarkt

SJUKVÅRD / NYHETER / 2017-07-19
 

[SR] Idag finns flera sätt att se när en patient har drabbats av hjärtinfarkt eller åderförkalkning. Men nu har forskare tagit fram en metod för att förutspå risken för att en hjärtinfarkt ska inträffa.

Läs mer

Hjärnan upptäcker sjukdom hos andra kort efter insjuknande

SJUKVÅRD / NYHETER / 2017-05-24
 

[KI] Människans hjärna är mycket bättre än vi tidigare trott på att upptäcka och undvika sjukdom. Bara genom synen och luktsinnet kan vi, redan innan sjukdomen bryter ut ordentligt, upptäcka att medmänniskor är smittade. Och inte bara upptäcka – vi agerar också på informationen och undviker sjuka personer. Det visar en ny studie

Läs mer

Så kan vi veta om bebisen har ont

SJUKVÅRD / NYHETER / 2017-05-11
 

Nu kan forskare ha tagit ett första steg mot att kunna uppskatta smärta hos spädbarn genom att studera deras hjärnaktivitet.

Läs mer

Blodtest kan visa hur allvarlig hjärnskakningen är

SJUKVÅRD / NYHETER / 2017-04-19
 

[GU] Genom att mäta mängden av ett särskilt hjärnprotein i blodet går det att i förväg avgöra hur allvarlig en hjärnskakning är. En ny studie visar att proteinet NF-L kan mätas i blodprov och användas som en prognostisk markör för hjärnskakning, vilket kan få stor betydelse inom både akutsjukvård och idrottsmedicin.

Läs mer

Motion bästa behandlingen mot utmattning vid cancer

SJUKVÅRD / NYHETER / 2017-03-06
 

[SR] Den bästa behandlingen mot så kallad cancerrelaterad trötthet eller fatigue är träning, konstaterar forskare.

Läs mer

Stora förändringar i bakteriefloran vid inflammatoriska tarmsjukdomar

SJUKVÅRD / NYHETER / 2017-02-15
 

[ORU] Patienter med svåra tarmsjukdomar har stora förändringar i bakteriefloran. I en ny studie konstaterar forskare att den varierar från att vara hälsosam till att vissa goda bakterier nästan försvinner helt.

Läs mer

Mastcellers självmord bromsar inflammationer

SJUKVÅRD / NYHETER / 2017-01-27
 

[UU] Genom att få mastceller att begå självmord, kan man bromsa deras skadliga verkningar. Det skulle kunna hjälpa patienter som lider av inflammatoriska sjukdomar som till exempel allergier och psoriasis. Det visar en ny studie.

Läs mer

Cancer skulle kunna hittas med blodprov

SJUKVÅRD / NYHETER / 2016-10-26
 

[UU] Genom att förstora upp molekyler i blodet 1500 gånger och sedan färga in dem med fluorescerande färg skulle det kunna bli lättare att i blodprov hitta dels tecken på cancer och dels se om medicineringen mot cancern hjälper. Det visar ny forskning.

Läs mer

Cognitive behavior therapy tops other psychotherapies in reducing inflammation

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-06-09
 

A review of randomized clinical trials finds that psychological and behavioral therapies may be effective non-drug treatments for reducing disease-causing inflammation in the body.

Till artikeln

Origins of immune system mapped, opening doors for new cancer immunotherapies

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-02-26
 

A first cell atlas of the human thymus gland could lead to new immune therapies to treat cancer and autoimmune diseases. Researchers mapped thymus tissue through the human lifespan to understand how it develops and makes vital immune cells called T cells.

Till artikeln

Link between inflammation and mental sluggishness

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-11-18
 

Scientists have uncovered a possible explanation for the mental sluggishness that often accompanies illness.

Till artikeln

Findings of molecular key to body making healthy T cells

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-10-28
 

In a finding that could help lead to new therapies for immune diseases like multiple sclerosis and IBD, scientists report identifying a gene and family of proteins critical to the formation of mature and fully functioning T cells in the immune system.

Till artikeln

Self-awareness, mindfulness and self-management can impact chronic diseases

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-09-24
 

A research lab at Mayo Clinic develops interventions for mindfulness, rehabilitation and behavior change for COPD, lung cancer, chronic conditions.

Till artikeln

New gene hunt reveals potential breast cancer treatment target

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-03-11
 

Researchers have developed a way to discover elusive cancer-promoting genes, already identifying one that appears to promote aggressive breast cancers.

Till artikeln

New strategy expands the benefits of Internet-delivered CBT

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-02-01
 

[KI] Scientists have experimented with a new adaptive treatment strategy for Internet-delivered cognitive behavioural therapy (ICBT) that identifies patients within the first month who face a major risk of treatment failure. The results also suggest that such patients may nevertheless benefit if their treatment is adjusted to accommodate their specific needs and challenges.

Till artikeln

Untreated hearing loss tied to cognitive decline in older adults

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-10-17
 

While age-related hearing loss has long been linked to cognitive decline, a UK study suggests hearing aids may help minimize the risk of problems like impaired memory or executive function.

Till artikeln

How a protein helps bacteria outsmart the human immune system

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-04-02
 

New research has uncovered a mechanism by which the bacteria that cause Lyme disease fight innate immune responses, and observed a never-before-seen phenomena demonstrating the bacteria can spring back in the body weeks later. Understanding this type of bacteria, one of only a few pathogens that can actually persist in the body for long periods of time, has major implications for treatment of tick-borne diseases like Lyme disease.

Till artikeln

Single blood test screens for eight cancer types

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-01-18
 

Researchers have developed a single blood test that screens for eight common cancer types and helps identify the location of the cancer.

Till artikeln

Caffeine level in blood may help diagnose people with Parkinson's disease

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-01-07
 

Testing the level of caffeine in the blood may provide a simple way to aid the diagnosis of Parkinson's disease, according to a new study.

Till artikeln

Rare benign tumors hold the 'genetic recipe' to combat diabetes

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-10-03
 

Researchers discover that insulinomas contain novel molecular pathways and reveal the map to regenerate insulin-producing cells.

Till artikeln

Blood test can predict early lung cancer prognosis

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-08-30
 

Cancer cells obtained from a blood test may be able to predict how early-stage lung cancer patients will fare, a team of researchers has shown.

Till artikeln

New way found to boost immunity in fight cancer and infections

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-07-19
 

A research team has identified a key new mechanism that regulates the ability of T-cells of the immune system to react against foreign antigens and cancer.

Till artikeln

Trigger for autoimmune disease identified

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-05-10
 

Researchers have identified a trigger for autoimmune diseases such as lupus, Crohn's disease and multiple sclerosis. The findings help explain why women suffer autoimmune disease more frequently than men, and suggest a therapeutic target to prevent autoimmune disease in humans.

Till artikeln

Blood test could predict best treatment for lung cancer

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-11-21
 

A blood test could predict how well small-cell lung cancer (SCLC) patients will respond to treatment, according to new research.

Till artikeln

Ignoring a minor stroke ups risk for more strokes soon after

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-09-05
 

People who have a minor stroke – or even a mini-stroke - are at serious risk for further strokes in the next few days, but many people delay going to the hospital because they do not recognize the symptoms, researchers warn.

Till artikeln

Exercise improves memory in breast cancer survivors

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-07-08
 

Moderate-to-vigorous physical activity is related to improved subjective memory in breast cancer survivors, who often complain about memory problems, reports a new study. It appears the physical activity alleviates stress and benefits women psychologically, which in turn aids their memory. Memory problems appear to be related to the high stress load cancer survivors experience, and may not be specific to chemotherapy or radiation treatments.

Till artikeln

Heart attack 'bruising' clue uncovered

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-06-08
 

Researchers say they have found a new way to tell if a heart attack is more severe and might cause lasting harm - by looking for bruising or bleeding in the heart muscle.

Till artikeln

Blood pressure patterns may predict stroke risk

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-05-10
 

Overall patterns may be a more reliable predictor than individual blood pressure readings, new research suggests.

Till artikeln

Blood test can detect concussions even days later

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-03-28
 

Researchers say a blood biomarker can confirm that a concussion occurred and may eventually help guide treatment

Till artikeln

Heart attacks could be reduced by rethinking the way we prescribe statins

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-03-11
 

Millions of people today take statins to help lower their cholesterol level. Currently statins are prescribed to patients based on their future risk of cardiovascular disease, mainly driven by age, which excludes many individuals who may benefit from them. Researchers have developed a new approach to determine which individuals should receive these important medications. Their findings could improve prevention of heart disease, especially in younger people.

Till artikeln

Breast screening program found to be effective in preventing some invasive cancers

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-12-05
 

Screening for and treatment of an early form of breast cancer has been found to prevent subsequent invasive cancer, according to new research.

Till artikeln

New protein biomarker identifies damaged brain wiring after concussion

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-11-23
 

A brain protein called SNTF, which rises in the blood after some concussions, signals the type of brain damage that is thought to be the source of these cognitive impairments.

Till artikeln

Health benefits from lowering blood pressure

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-11-10
 

New details are out from a landmark study that found patients benefit from lowering blood pressure more than previously recommended.

Till artikeln