Ett enkelt blodprov kan visa hur allvarlig en skallskada är