KBT för utmattningssyndrom ger effektiv symtomlindring

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-02-18
 

[KI] En ny doktorsavhandling visar att stressrelaterad psykisk ohälsa som utmattningssyndrom eller anpassningsstörning kan behandlas effektivt med kognitiv beteendeterapi, både förmedlad via internet och i sedvanligt format.

Till artikeln

Boost optimism

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-01-16
 

An increasing body of research suggests that optimistic people are healthier and happier than those who are pessimistic. But even if you are a negative thinker, you can teach yourself to make happiness a habit.

Till artikeln

Tro på personers förmåga att arbeta

PSYKIATRI / NYHETER / 2019-10-21
 

[LU] För personer med psykisk ohälsa kan vägen till ett fungerande arbetsliv vara lång och krokig. En ny avhandling ringar in vad som krävs för att göra arbetslivet möjligt: Hopp och tro på personens förmåga att arbeta.

Läs mer

Veckans jobbsnackis från HealthWatchs grundare

PSYKIATRI / NYHETER / 2019-10-02
 

Veckans snackis handlar om hur du kan gå tillväga för att orka hela dagen.

Läs mer

Social anxiety disorders? Cognitive therapy most effective treatment

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-12-16
 

Social phobia is the most common anxiety disorder of our time. But the current treatment regimen for patients with this diagnosis has not proven very effective. Researchers spent 10 years studying alternative treatments to find that cognitive therapy works best for social anxiety disorders.

Till artikeln

Mindfulness-based therapy could offer an alternative to antidepressants for preventing depression relapse

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-04-21
 

The results come from the first ever large study to compare mindfulness-based therapy – structured training for the mind and body which aims to change the way people think and feel about their experiences – with maintenance antidepressant medication for reducing the risk of relapse in depression, researchers say.

Till artikeln

Neuronal circuits filter out distractions in brain

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-12-16
 

Scientists have hypothesized for decades about how the brain filters out distractions, but it has been challenging to find evidence to support the theories. Now, researchers have identified a neural circuit in the mouse brain that controls attention and sensory processing, providing insight into how the brain filters out distractions. The work has implications for devastating psychiatric disorders such as schizophrenia that are characterized at least in part by significant attention deficits.

Till artikeln

Depressionsbehandling via nätet lika bra som traditionell behandling

PSYKIATRI / NYHETER / 2014-06-26
 

[GU] Internetbehandling mot lindriga och måttliga depressioner är lika effektivt som sedvanlig depressionsbehandling. Nätbehandling frigör dessutom resurser som gör depressionsvården tillgänglig för fler, enligt en ny studie.

Läs mer

Ny diagnos kring koncentrationsproblem

PSYKIATRI / NYHETER / 2014-04-29
 

En ny neuropsykiatrisk diagnos håller på att etableras i USA. Det handlar om en diagnos där man identifierat symptom som tidigare kopplats samman med ADD och ADHD, men som i själva verket handlar om svåra koncentrationssvårigheter.

Läs mer

Psykisk sjukdom under lupp

PSYKIATRI / NYHETER / 2013-12-16
 

Psykisk sjukdom under lupp

[SvD] Allt fler får diagnosen adhd och autism. Nu visar neurobiologisk forskning att flera psykiska sjukdomar kan bero på en koppling mellan ett stört immunsystem och hjärnans utveckling.

Läs mer

Scientists create new memories by directly changing the brain

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-09-10
 

By studying how memories are made, neurobiologists created new, specific memories by direct manipulation of the brain, which could prove key to understanding and potentially resolving learning and memory disorders.

Till artikeln

A major cause of age-related memory loss identified: Potentially reversible

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-08-28
 

Scientists have found that the deficiency of a protein called RbAp48 in the hippocampus is a significant contributor to age-related memory loss and that this form of memory loss is reversible. The study, conducted in postmortem human brain cells and in mice, also offers the strongest causal evidence that age-related memory loss and Alzheimer's disease are distinct conditions.

Till artikeln

Brain scans could predict response to antipsychotic medication

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-08-15
 

Researchers have identified neuroimaging markers in the brain which could help predict whether people with psychosis respond to antipsychotic medications or not.

Till artikeln

Robo-pets may contribute to quality of life for those with dementia

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-06-24
 

Robotic animals can help to improve the quality of life for people with dementia, according to new research.

Till artikeln

Different types of psychotherapy have similar benefits for depression

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-05-29
 

Treatments for depression that don't involve antidepressant drugs but rather focus on different forms of talking therapy (referred to as psychotherapeutic interventions) are all beneficial, with no one form of therapy being better than the others, according to a new study.

Till artikeln

Litium förlänger telomererna

PSYKIATRI / NYHETER / 2013-05-22
 

[SR] Nu publicerar forskare en studie som tyder på att litium, som används vid långtidsbehandling av bipolär sjukdom, verkar göra så att telomererna blir längre.

Läs mer

Ny forskning kan ge hopp för deprimerade

PSYKIATRI / NYHETER / 2013-05-14
 

[SR] Det går att fastställa om en person lider av en störning på den inre biologiska klockan genom att studera vävnad från donerade hjärnor. Detta kan innebära hopp för individer som lider av svåra depressioner.

Läs mer

Suppressing brain's 'filter' can improve performance in creative tasks

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-03-15
 

The brain's prefrontal cortex is thought to be the seat of cognitive control, working as a kind of filter that keeps irrelevant thoughts, perceptions and memories from interfering with a task at hand. Now, researchers have shown that inhibiting this filter can boost performance for tasks in which unfiltered, creative thoughts present an advantage.

Till artikeln

Behavioral therapy for children with autism can impact brain function

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-02-14
 

Using functional magnetic resonance imaging for before-and-after analysis, a team of researchers discovered positive changes in brain activity in children with autism who received a particular type of behavioral therapy.

Till artikeln

People identify symptoms of depression more readily in women than men

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-11-14
 

The ability to correctly identify signs of depression depends on the gender of both the identifier and the person with depression, as well as individual psychological differences, according to new research.

Till artikeln

Psykologisk behandling för äldre via internet

PSYKIATRI / NYHETER / 2012-09-18
 

[LIU] Nu ska terapi via internet till äldre prövas av forskare. Psykisk ohälsa hos äldre är ett eftersatt område, trots ett stort behov. Enligt Socialstyrelsen lider 12-15 procent av alla personer över 65 år av nedstämdhet och depression, och 5-10 procent av en eller flera ångestsjukdomar.

Läs mer

Depressed moms' behavior may play role in infants' sleep problems

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-04-17
 

A new study finds that moms with higher levels of symptoms of depression might act in ways that disturb their infants' sleep.

Till artikeln

Hopp för tinnitusdrabbade

PSYKIATRI / NYHETER / 2011-11-21
 

Acceptans och en form av tankemedvetande kan underlätta för dem som lider av tinnitus.

Läs mer

Färre återfall i depression med KBT via nätet

PSYKIATRI / NYHETER / 2011-11-01
 

Kognitiv beteendeterapi som behandling mot återfall i depression fungerar även som behandling via internet enligt en studie.

Läs mer

Unga söker stöd på nätet

PSYKIATRI / NYHETER / 2011-06-08
 

På nätet kan kontakten med vuxenvärlden ske på mer lika villkor, här kan unga behålla sin integritet, de behöver inte riskera att känna sig utelämnade eller att vuxna tar kontroll över deras liv. En ny forskningsrapport vid Institutionen för pedagogik och didaktik visar att unga föredrar att få svar på sina frågor om relationer, psykisk ohälsa eller sexualitet via nätet.

Läs mer

CBT can effectively reduce symptoms of chronic stress

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-02-18
 

[KI] Stress-related conditions such as adjustment disorder and clinical burnout can be effectively treated with a cognitive behavioural programme, both when delivered as a face-to-face treatment and when delivered via the internet, according to a new doctoral thesis.

Till artikeln

Utbildning i psykisk ohälsa avgörande för om chefer arbetar förebyggande

PSYKIATRI / NYHETER / 2019-10-25
 

[GU] Chefer som fått utbildning i psykisk ohälsa, och där arbetsplatsen gör generella informationsinsatser, är avsevärt mer benägna att arbeta förebyggande på området gentemot sina medarbetare, visar en studie.

Läs mer

Veckans jobbsnackis från HealthWatchs grundare

PSYKIATRI / NYHETER / 2019-10-08
 

Veckans snackis handlar om önskemål och mål.

Läs mer

Veckans jobbsnackis från HealthWatchs grundare

PSYKIATRI / NYHETER / 2019-09-23
 

Veckans snackis handlar om ordet som hindrar dig.

Läs mer

How one gene contributes to two diseases

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-12-11
 

Although it is known that psychiatric disorders have a strong genetic component, untangling the web of genes contributing to each disease is a daunting task. Scientists have found hundreds of genes that are mutated in patients with disorders such as autism, but each patient usually has only a handful of these variations. Now neuroscientists have unraveled Shank3 gene's role in autism and schizophrenia.

Till artikeln

Antibodies to brain proteins may trigger psychosis

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-03-05
 

Antibodies defend the body against bacterial, viral, and other invaders. But sometimes the body makes antibodies that attack healthy cells. In these cases, autoimmune disorders develop. Immune abnormalities in patients with psychosis have been recognized for over a century, but it has been only relatively recently that scientists have identified specific immune mechanisms that seem to directly produce symptoms of psychosis, including hallucinations and delusions.

Till artikeln

Mindfulness treatment as effective as CBT for depression and anxiety

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-11-28
 

Group mindfulness treatment is as effective as individual cognitive behavioral therapy (CBT) in patients with depression and anxiety, according to a new study. This is the first randomized study to compare group mindfulness treatment and individual cognitive behavioral therapy in patients with depression and anxiety in primary health care.

Till artikeln

Researchers identify genetic marker linked to OCD

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-05-13
 

A group of researchers say they have identified a genetic marker that may be associated with the development of obsessive-compulsive disorder, whose causes and mechanisms are among the least understood among mental illnesses.

Till artikeln

Utanför kroppen minns vi sämre

PSYKIATRI / NYHETER / 2014-03-13
 

[KI] Forskning visar för första gången att det finns ett nära samband mellan kroppsupplevelse och förmågan att minnas. För att vi ska kunna lagra nya minnen från våra liv behöver vi känna att vi befinner oss i vår egen kropp. Enligt forskarna kan fynden få stor betydelse för att förstå de minnesproblem som psykiatriska patienter ofta uppvisar.

Läs mer

KBT hjälper patienter med extrem känslighet för vardagsljud

PSYKIATRI / NYHETER / 2013-10-21
 

[UU] Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara en bra metod för att hjälpa personer med hyperacusis att bli mindre känsliga för ljud.

Läs mer

Brain wiring quiets the voice inside your head

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-09-04
 

Researchers have developed the first diagram of the brain circuitry that enables a complex interplay between the motor system and the auditory system to occur. The research could lend insight into schizophrenia and mood disorders that arise when this circuitry goes awry and individuals hear voices other people do not hear.

Till artikeln

Inflammation kopplas till tankeförmåga och depression vid Parkinson

PSYKIATRI / NYHETER / 2013-08-26
 

[LU] Symptom som depression, trötthet och nedsatt tankeförmåga är växande måltavlor inom parkinsonforskningen. Aktuella forskningsresultat visar att dessa så kallade icke-motoriska besvär påverkar livskvalitén i samma utsträckning som de karaktäristiska rörelseproblemen.

Läs mer

Håll hjärnan igång för att bevara minnet

PSYKIATRI / NYHETER / 2013-07-04
 

[SR] Att läsa böcker, skriva och hålla hjärnan aktiv på andra sätt kan bevara minnet i höga åldrar, enligt en ny studie.

Läs mer

Depressionsbehandling utifrån hjärnavbildning

PSYKIATRI / NYHETER / 2013-06-14
 

[SR] Det kan vara möjligt att förutse vilken behandling som är bäst för personer som lider av depression, genom att undersöka hjärnan med en typ av röntgenteknik.

Läs mer

Ungdomar i psykiatrisk vård

PSYKIATRI / NYHETER / 2013-05-27
 

[MAH] Barn och ungdomar vars föräldrar är födda utomlands vårdas mer sällan i den psykiatriska öppenvården än unga vars föräldrar är födda i Sverige. Det visar forskning som bland annat undersökt sambandet mellan föräldrarnas födelseland och de ungas psykiska hälsa och användning av psykiatrin.

Läs mer

Byt bort obehagliga minnen med samtal

PSYKIATRI / NYHETER / 2013-05-21
 

[SR] Det går att påverka våra minnen så att vi minns jobbiga upplevelser på ett mindre obehagligt sätt och detta enbart med hjälp av samtal, utan inblandning av kemiska substanser. En ny studie visar att våra minnen kan tränas att bedra oss, fast på ett bra sätt.

Läs mer

Internet blir terapirum

PSYKIATRI / NYHETER / 2013-03-18
 

[SR] Depression och ångestsyndrom är folksjukdomar och med internetbehandling kan fler få tillgång till terapi. Nu vill regeringen och landstingen att barn, ungdomar och vuxna i hela landet ska kunna få terapi och även annan behandling och stöd via nätet. Nästa år ska en gemensam behandlingswebbsida finnas tillgänglig för alla landsting.

Läs mer

Scientists make older adults less forgetful in memory tests

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-02-21
 

Scientists have found compelling evidence that older adults can eliminate forgetfulness and perform as well as younger adults on memory tests. The cognitive boost comes from a surprising source -- a distraction learning strategy.

Till artikeln

Loneliness, like chronic stress, taxes the immune system

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-01-21
 

New research links loneliness to a number of dysfunctional immune responses, suggesting that being lonely has the potential to harm overall health.

Till artikeln

Ny metod för att mäta effekter av samtalsbehandling

PSYKIATRI / NYHETER / 2012-11-05
 

[LIU] En metod för att mäta effekter av samtalsbehandling får nu genomslag i stora delar av Sverige. Med privatiseringar och konkurrens ökar efterfrågan på mätmetoder av hur bra olika psykologiska behandlingsmetoder fungerar.

Läs mer

Psykodynamisk terapi i nytt format

PSYKIATRI / NYHETER / 2012-06-05
 

Psykodynamisk terapi via Internet är effektiv vid behandling av depression. Det visar en ny studie.

Läs mer

Activity in brain networks related to features of depression

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-04-03
 

Depressed individuals with a tendency to ruminate on negative thoughts, i.e. to repeatedly think about particular negative thoughts or memories, show different patterns of brain network activation compared to healthy individuals.

Till artikeln

Training in concrete thinking can be self-help treatment for depression

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-11-18
 

Research provides the first evidence that depression can be treated by only targeting an individual's style of thinking through repeated mental exercises in an approach called cognitive bias modification.

Till artikeln

Terapi på Internet ger goda resultat

PSYKIATRI / NYHETER / 2011-09-21
 

Behandling på Internet gör att många fler patienter kan få effektiv hjälp mot sin depression. för att förebygga återfall.

Läs mer

Metod som hjälper barn i familjer där en förälder har psykisk ohälsa

PSYKIATRI / NYHETER / 2011-03-31
 

Barn som har en förälder med psykisk ohälsa och som har genomgått metoden Beardslees familjeintervention upplever att den har positiva effekter. Den slutsatsen drar Heljä Pihkala i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 8 april.

Läs mer