Utbildning i psykisk ohälsa avgörande för om chefer arbetar förebyggande

PSYKIATRI / 2019-10-25
 

Chefer som fått utbildning i psykisk ohälsa, och där arbetsplatsen gör generella informationsinsatser, är avsevärt mer benägna att arbeta förebyggande på området gentemot sina medarbetare, visar en studie. Detta oavsett chefernas egna erfarenheter av psykisk ohälsa, och organisationens storlek.

Till artikeln