Om HealthWatch

HealthWatch.se

HealthWatch.se erbjuder forskningsbaserade verktyg för modern, proaktiv, hälsosam och faktabaserad organisationsutveckling. Systemet innehåller enkla, vetenskapligt beprövade och tidseffektiva verktyg för att bevara och öka hälsa och välbefinnande, effektiv stresshantering, samt säkerställa god och hälsosam arbetsmiljö. HealthWatch.se riktar sig till hela organisationen och innehåller funktioner och verktyg för individer, chefer, HR och ledning.Systematiskt och proaktivt hälsofrämjande arbete

HealthWatch.se är helt automatiserat och bygger på interaktiv självhjälps- och självutbildningsteknologi. Det betyder att man i anslutning till momentan återkoppling också får skräddarsydda handlingsplaner och verktyg för självhjälp och utbildning i olika format så att de passar olika inlärningsstilar och preferenser. Dessa verktyg utformas på såväl individ- och gruppnivå som på organisationsnivå för att kunna arbeta utifrån ett helhetsperspektiv.


För individer

Som individ besvarar du regelbundet 11 globala frågor (tar ca 15 sekunder) om hälsa, stress och psykosocial arbetsmiljö. Du får momentan återkoppling och kan följa din utveckling av nyckelvariabler för hälsa, återhämtning, stress och arbetsmiljö över tid. HealthWatch.se innehåller vetenskapligt baserade självhjälpsövningar med dokumenterade och positiva effekter på bland annat sömn, stresshanteringsförmåga, koncentrationsförmåga och välbefinnande. Dessa effekter har också uppmätts via biomarkörer i blodprover. Det finns en personlig dagbok och funktioner för att registrera och följa fysisk aktivitet, blodsocker, blodtryck, etc. Om du arbetar på en organisation som abonnerar på HealthWatch.se, har du dessutom tillgång till mer omfattande och fördjupade enkäter. Dessa används vanligtvis 1 – 4 gånger per år och screenar för de vanligaste folksjukdomarna (t ex tecken på psykisk/stressrelaterad ohälsa och muskuloskeletala besvär) och den psykosociala arbetsmiljön. På hemsidan och i appen finns också nyhetsuppdateringar inom stress, hälsa och medicin.


Tillgänglighet

Innehållet i HealthWatch.se levereras i olika pedagogiska format för att lättare finnas tillgängliga för personer med olika preferenser och funktionsnedsättningar. Det innebär att man kan tillgodogöra sig verktygen på olika sätt, exempelvis genom att läsa på webben/i appen, skriva ut ett PDF-dokument och läsa på papper, och visst innehåll kan man lyssna på genom ljudinspelningar. Då insatserna är webbaserade kan man dessutom använda dem på valfri tid och plats. HealthWatch.se tillgänglighetsanpassas löpande för att underlätta användning för personer med olika funktionsnedsättningar.


Vetenskapligt redovisade effekter

HealthWatch.se har tidigare utvärderats vetenskapligt på individnivå. Resultaten redovisade tydligt att, trots en turbulent tillvaro, fanns det välgörande effekter både psykologiskt (såsom stresshanteringsförmåga, sömn, återhämtning, koncentrationsförmåga och allmänt välbefinnande) och biologiskt (i hormoner som bland annat speglar god återhämtningsförmåga och välbefinnande). Flera studier som undersökt olika aspekter av HealthWatch.se har publicerats vetenskapligt. Vi delar gärna med oss av dylika vetenskapliga referenser om så önskas.


Var god öppna en enhet med tillåtelse att godkänna inloggningar och godkänn din inloggning.

Ett tidigare inloggningsförsök blockerar din inloggning. Försök igen senare.
Vänligen logga in på HealthWatch-appen för att kunna godkänna dina inloggningar. Om du inte kan logga in på appen kan du återställa ditt lösenord.
Användarnamnet och/eller lösenordet du angav är felaktigt. Vänligen försök igen eller återställ ditt lösenord.