73% av våra användare hade ganska eller mycket bra stämning på jobbet igår.
75% av våra användare hade ganska eller mycket bra koncentrationsförmåga igår.
74% av våra användare mådde ganska eller mycket bra igår.

Dagens visdomsord

Den som skrattar åt sig själv får aldrig brist på saker att skratta åt.

- Epiktetos

Tumörens miljö kan ha betydelse för prognos vid bröstcancer

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2022-08-19

[LU] Miljön som bröstcancer uppstår i samverkar och har betydelse för prognosen. Denna kunskap kan stärka den precisionsbaserade vården vid bröstcancer.

Till artikeln

Ett enkelt blodprov kan visa hur allvarlig en skallskada är

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2022-05-10

[ORU] Ett enkelt blodprov för att ställa diagnos vid en traumatisk hjärnskada. Forskare har identifierat biomarkörer i blodet som visar hur allvarlig en skallskada är.

Till artikeln

I hälsans tjänst - reportage om en av grundarna till HealthWatch.se

Övrigt / DIREKT FRÅN NÄTET / 2022-02-21

Han är proffs på stresshantering och vill skapa välmående arbetsplatser genom att få ledare att ta faktabaserade beslut – och menar att allt går att mäta. Själv mår Dan Hasson som bäst när han går upp i ottan – eller på longboarden. Läs artikeln i tidningen HR People.

Till artikeln

Svårt bedöma arbetsförmåga vid sjukskrivning

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-12-27

[GU] Nästan nio av tio läkare i primärvården anser att ett sjukskrivningsbeslut blir bättre om de har kontakt med patientens arbetsgivare. Det är dock bara fyra av tio som har den kontakten.

Till artikeln

HealthWatchs forskare bakom ny forskningsstudie om (o)hövlighet på arbetsplatsen

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-10-07

Ohövlighet samt otrevligt och respektlöst beteende har blivit allt vanligare i det moderna samhället, och har rapporterats vara en av de mest påträngande formerna av antisocialt beteende på arbetsplatser. Nu kan du ta del av den populärvetenskapliga rapporten från forskningsstudien ”oHövlighet i handeln”.

Till artikeln

Nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-08-19

[GU] En nyligen publicerad avhandling visar att nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling, och har därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

Till artikeln

Nya rön om hur ketamin verkar mot depression

Läkemedel / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-08-19

[KI] Upptäckten att narkosmedlet ketamin kan vara till hjälp för personer med svår depression har väckt förhoppningar om att hitta nya behandlingsmöjligheter för sjukdomen.

Till artikeln

Vill du läsa mer om den senaste forskningen kring idrott och motion?

Friskvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-06-22

[KI] Ta del av den senaste forskningen kring idrott och motion.

Till artikeln

Why thinking hard makes you tired

Vetenskap / NYHETER / 2022-08-19

Becoming tired from hard physical labor is no surprise, but what about hard mental labor? Thinking hard for hours can make one feel worn out, too. Now, researchers have new evidence to explain why this is.

Läs mer

Do compression garments facilitate muscle recovery after exercise?

Träning / NYHETER / 2022-05-20

Thought to enhance muscle recovery, compression garments are commonly worn by athletes and people engaging in exercise. Yet, an international research team's systematic review provides evidence to the contrary.

Läs mer

Researchers lay groundwork for potential dog-allergy vaccine

Läkemedel / NYHETER / 2021-10-23

Scientists have identified a series of molecular candidates for those parts of dog allergens that cause immune reactions in people – the first step in developing a vaccine against most causes of dog allergies.

Läs mer

Scientists claim that overeating is not the primary cause of obesity

Nutrition / NYHETER / 2021-09-21

A new article challenges the 'energy balance model,' which says weight gain occurs because individuals consume more energy than they expend. According to the authors, there may however be other models to consider as well.

Läs mer

New findings on how ketamine acts against depression

Läkemedel / NYHETER / 2021-08-20

[KI] The discovery that the anaesthetic ketamine can help patients with severe depression has raised hopes of finding new treatment options for the disease.

Läs mer

Bacteria and viruses infect our cells through sugars: Now researchers want to know how they do it

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-04-27

Most infectious bacteria and viruses bind to sugars on the surface of our cells. Now researchers have created a library of tens of thousands of natural cells containing all the sugars found on the surface of our cells. The library may help us understand the role played by sugars and their receptors in the immune system and the brain, the researchers behind the study explain.

Till artikeln

Electricity could help speed wound healing, new study shows

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-03-18

Electric stimulation may be able to help blood vessels carry white blood cells and oxygen to wounds, speeding healing, a new study suggests.

Till artikeln

'Where did I park my car?' Brain stimulation improves mental time travel

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-02-09

In a new study, scientists improved memory of complex, realistic events by applying transcranial magnetic stimulation (TMS) to the brain network responsible for memory. The researchers then had participants watch videos of realistic activities to measure how memory works during everyday tasks. The findings prove it is possible to measure and manipulate realistic types of memory.

Till artikeln

Dagens visdomsord

Den som skrattar åt sig själv får aldrig brist på saker att skratta åt.

- Epiktetos

Faktabaserad organisationsutveckling lär chefer och HR att ta välgrundade beslut som de kan stå för. Metoden, som utvecklats av stress- och arbetsmiljöforskaren och HealthWatchgrundaren Dan Hasson, beskrivs i boken. Läs mer här.

Lär dig att stressa rätt och öka din energi, hälsa, prestationsförmåga och effektivitet! Allt du behöver veta om stress och stresshantering, baserat på aktuell forskning. Läs mer här.

Vill du lära grunderna i effektiv stresshantering på en timme? I boken beskrivs hur du med effektiv stresshantering i kombination med tillräcklig vila kan stärka både hjärnan och kroppen långsiktigt. Läs mer här.