Stress ökar risk för tinnitus

STRESS / 2011-09-06
 

I en ännu opublicerad svensk studie gjord av forskare vid Karolinska institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, där forskarna vägt in en ny aspekt bland de förklarande faktorerna för tinnitus, nämligen emotionell utmattning.  

 

Resultatet visar en stark koppling mellan långvarig stress och hörselproblem, som tinnitus.  

 

– Så vitt vi vet är vår studie unik. Vi visar att oddsen att ha tinnitus mer än fördubblas om man är emotionellt utmattad. Det är något vi alltid har misstänkt och nu kan vi visa det svart på vitt, säger Dan Hasson, docent vid Karolinska Institutet och verksam vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. 

 

I studien har de 348 deltagarna, alla boende i Stockholm, ställts inför en rad frågor om sin hälsa, arbetsmiljö, anställningstrygghet, sömnkvalitet, stressnivå och hörselproblem. De har också fått genomgå hörseltest och 31 procent av dem uppgav att de led av tinnitus.  

 

Resultatet visar att den starkaste enskilda förklarande faktorn för tinnitus var utmattning och inte hörselskador, buller eller sömnproblem. Hos män var sambandet ännu tydligare än hos kvinnor.  

 

Faktorer som otrygg anställning, rädsla att förflyttas mot sin vilja och en känsla av utbrändhet kunde tydligt kopplas till hörselproblem som tinnitus.  

 

– De här resultaten visar att man måste ta hänsyn till stressen också vid behandling av tinnitus. Vi ser redan nu att de mest framgångsrika behandlingsmetoderna för tinnitus är kognitiv beteendeterapi i kombination med maskerade ljud som stör ut tinnitusen, säger Dan Hasson.  

 

I studien har forskarna inte tagit hänsyn till vad som var upphovet till försökspersonernas tinnitus. Däremot är det tydligt att tinnitusbesvären återfinns hos de personer som också känner sig mest stressade.  

 

– Det går i nuläget inte att säga vad som är hönan eller ägget här. Det mest troliga är att det går åt båda hållen. Att personer med tinnitus också löper större risk att bli utbrända, säger Dan Hasson.  

Till artikeln