Naturljud hjälper oss stressa av

STRESS / 2011-06-28
 

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp i Skåne pågår en rad studier som rör relationerna mellan hälsa och natur. I samarbete med Lunds Tekniska högskola, så har en experimentell studie just slutförts. Ett 30-tal försöksdeltagare har utsatts för ett stresstest i ett virtuellt laboratorium och därefter fått återhämta sig i olika virtuella och vanliga miljöer. 

 

En grupp fick försöka slappna av i en virtuell naturmiljö utan naturljud, en i en naturmiljö med naturljud och en i neutral miljö utan vare sig bilder eller ljud från naturen. 

 

- När man lägger till naturljud så ser man att det blir en ökad förmåga för försökspersonerna att slappna av. Man fick höra fågelkvitter och ett ljud från ett vattendrag som brusar, säger läkaren och forskaren Matilda Annerstedt vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skåne. Hon är just i färd med att avsluta en avhandling i ämnet. 

 

Forskarna har mätt puls, blodtryck, hjärtfrekvens och stresshormonet kortisol. Och de preliminära resultat - som de hunnit analysera hittills visar att det hos de försöksdeltagare som fick kliva in i en virtuell miljö med både naturbilder och naturljud, så var det en signifikant ökning av aktiviteten i kroppens parasympatiska system, alltså det system som hjälper oss att hantera stress. 

 

Stressåterhämtningen hos dem som enbart fick se naturen däremot, den var inte alls lika bra. 

 

- Den var sämre, det var helt enkelt jämförbar med dem som fick återhämta sig i en neutral miljö, alltså satt i ett vanligt rum och återhämtade sig, säger Matilda Annerstedt. 

Till artikeln