Långvarig stress minskar kroppens "hälsohormon"

STRESS / 2013-06-11
 

Långvarig psykologisk stress försämrar kroppens förmåga att producera det läkande och konstaterat hälsofrämjande hormonet DHEA-s. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som ytterligare bekräftar orsaken mellan stress och ohälsa. 

 

Det är sedan tidigare känt att hormonet dehydroepiandrosteron-sulfat, eller DHEA-s, har skyddande och läkande funktioner i kroppen, till exempel när skadade celler repareras. Låga nivåer av DHEA-s har också konstaterats leda till ökad risk för ohälsa.  

En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar nu att långvarig psykologisk stress påverkar kroppens nivåer av DHEA-s.  

Doktoranden Anna-Karin Lennartsson har i två olika studier jämfört DHEA-s nivåer hos personer som rapporterade att de upplevde långvarig stress med ostressade personer.  

I den ena studien undersöktes förmågan att producera DHEA-s under ett akut stress test hos 36 män och kvinnor med olika grad av självrapporterad långvarig stress (från inte stressade alls till stressade). I den andra studien jämfördes basala DHEA-s nivåer mellan 41 stressade män och kvinnor med 40 ostressade.  

 

Resultaten visar att de stressade i genomsnitt hade 50 procent lägre produktion av DHEA-s under det akuta stresstestet, och i genomsnitt 24 procent lägre grundläggande DHEA-s-nivåer jämfört med de som inte upplevde sig stressade.  

 

– Med tanke på de skyddande funktioner som DHEA-s har, och det faktum att låga nivåer av hormonet förknippas med dålig hälsa, tyder fynden på att minskad förmåga att producera DHEA-s skulle kunna utgöra en ytterligare koppling mellan psykologisk stress och ohälsa och påskyndat åldrande, säger Anna-Karin Lennartsson.  

 

DHEA-s produceras i binjurarna och produktionen är som högst när vi är unga. Från och med trettioårsåldern sjunker nivåerna av DHEA-s successivt beroende på att förmågan att producera hormonet avtar.  

 

Avhandlingen Effects of Psychosocial Stress on DHEA and DHEA-S levels- Acute and Long-term effects försvaras vid en disputation den 12 juni. Det går att ladda ner avhandlingen via Göteborgs universitet. 

 

För mer information, kontakta: 

Anna-Karin Lennartsson, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, anna-karin.lennartsson@vgregion.se

Till artikeln