Koppling mellan oro och hjärtinfarkt

STRESS / 2013-06-27
 

De som oroar sig för att stress ska orsaka hälsoproblem har också högre risk för att råka ut för en hjärtinfarkt. Det här visar brittisk forskning i European Heart Journal. 

 

Forskarna har följt tusentals londonbor sedan 1985 och de personer som rapporterat att de tror att stress kan skada deras hälsa allvarligt löpte 50% högre risk för att få en hjärtinfarkt, än de som inte oroade sig. Av alla försökspersoner var det ungefär en av 20 som fick en hjärtinfakt under de 18 år som studien pågick. 

 

Referens: Nabi et al. Increased risk of coronary heart disease among individuals reporting adverse impact of stress on their health: the Whitehall II prospective cohort study. Eur Heart Journal 26 juni 2013. doi:10.1093/eurheartj/eht216

Till artikeln