Hjärnan påverkas av storstadens stress

STRESS / 2011-06-23
 

Människor som bor i städer är mer utsatta för stress och drabbas oftare av psykiska sjukdomar. Mekanismerna bakom har hittills varit okända - men nu har forskare för första gången sett att vissa områden i hjärnan reagerar annorlunda hos stadsbor än hos landsortsbor. 

 

Redan bor ungefär hälften av världens befolkning i städer, och andelen väntas bara öka. Och det ofta hektiska tempot i städer påverkar oss - sedan länge vet vi att stress, ångest och flera psykiatriska diagnoser är vanligare bland stadsbor. 

 

Och nu har forskare i Kanada med hjälp av magnetkamera för första gången kunnat se faktiska skillnader i hjärnan mellan stadsbor och landsortsbor, i hur de reagerar på stress. 

 

Försökspersonerna fick lösa svåra uppgifter under tidspress, samtidigt som deras hjärnor studerades med magnetkamera. Flera områden som är inblandade vid stress och ångest, bland annat amygdala, aktiverades mer hos stadsborna, berättar Predrag Petrovic, psykiatriker och hjärnforskare vid Karolinska Institutet. 

 

Det här är första gången som forskare har kunnat se en direkt koppling mellan stadsmiljö, och hur hjärnan hanterar stress. Och det kan vara viktigt, säger Predrag Petrovic, eftersom vi kan vänta oss att allt fler drabbas av stress och ångest, i takt med att världens städer växer. 

Till artikeln