Så fattar du rätt beslut även under stress

STRESS / NYHETER / 2021-01-14
 

I bästa fall gör stress att vi fokuserar och presterar bättre, men den kan också vara skadlig och bidra till att vi fattar sämre beslut. Stressforskaren och HealthWatch-grundaren Dan Hasson visar hur vi kan hantera stressen och fatta effektiva beslut även under press.

Läs mer

Vad är stress?

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-05-15
 

I senaste avsnittet av podden Vad sa du sa du? pratar HealthWatchs grundare om vad stress är och hur komplext det är genom att vi upplever det på olika sätt.

Till artikeln

Stresshantering under Coronatider

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-04-14
 

I senaste avsnittet av Framgångspodden pratar HealthWatchs grundare om att hantera stressen många av oss har under rådande omständigheter. I poddavsnittet samtalar Dan Hasson och Alexander Pärleros även om stress generellt och om hur det påverkar oss, både psykiskt och fysiskt i kroppen, och hur man ska arbeta med effektiv stresshantering.

Till artikeln

Veckans jobbsnackis från HealthWatchs grundare

STRESS / NYHETER / 2019-09-16
 

Veckans snackis handlar om hur du kan varva prestation med återhämtning och maxa lagom.

Läs mer

Veckans jobbsnackis från HealthWatchs grundare

STRESS / NYHETER / 2019-09-10
 

Veckans snackis handlar om hur du kan träna upp din stressmuskel.

Läs mer

HealthWatch-grundare om stress och stresshantering i Framgångspodden

STRESS / NYHETER / 2018-12-20
 

En av HealthWatchs grundare, Docent Dan Hasson pratar om stress och stresshantering i ett avsnitt av Framgångspoden.

Läs mer

Akupunktur och samtal effektivt vid stressrelaterad psykisk ohälsa

STRESS / NYHETER / 2014-04-14
 

[GU] Akupunktur tillsammans med terapeutiska samtal i en och samma behandling kan vara ett effektivt sätt att behandla stressrelaterad psykisk ohälsa enligt ny forskning.

Läs mer

Lägre stressymptom efter naturunderstödd rehabilitering

STRESS / NYHETER / 2013-09-19
 

[SLU] De patienter som får mer balanserad upplevelse av vardagsaktiviteterna får störst minskning av stressymptom och dessutom större möjligheter att återgå i arbete eller studier.

Läs mer

Tydlighet viktigt för att må bra på jobbet

STRESS / NYHETER / 2013-08-28
 

[LIU] En tydlig organisation, med klara mål och förväntningar på den anställde, är en grundläggande men tidigare förbisedd faktor för ett gott arbetsliv.

Läs mer

Koppling mellan oro och hjärtinfarkt

STRESS / NYHETER / 2013-06-27
 

[SR] De som oroar sig för att stress ska orsaka hälsoproblem har också högre risk för att råka ut för en hjärtinfarkt. Forskare följde tusentals londonbor sedan 1985 och de personer som rapporterat att de tror att stress kan skada deras hälsa allvarligt löpte 50% högre risk för att få en hjärtinfarkt, än de som inte oroade sig.

Läs mer

Långvarig stress minskar kroppens "hälsohormon"

STRESS / NYHETER / 2013-06-11
 

[GU] Långvarig psykologisk stress försämrar kroppens förmåga att producera det läkande och konstaterat hälsofrämjande hormonet DHEA-s. Det visar forskning som ytterligare bekräftar orsaken mellan stress och ohälsa.

Läs mer

Utmattade kvinnor blir ljudöverkänsliga efter stress

STRESS / NYHETER / 2013-01-11
 

[KI] Kvinnor som har problem med stressrelaterad utmattning kan drabbas av ljudöverkänslighet om de utsätts för ytterligare stressmoment. I vissa fall kan ljudnivåer som motsvarar normal samtalston upplevas som obehagligt starka. Det visar en ny studie där forskarna testade ljudkänsligheten direkt efter några minuters experimentellt orsakad stress.

Läs mer

Minskad jobbstress reducerar risken för hjärtinfarkt

STRESS / NYHETER / 2012-10-04
 

[Stressforskningsinstitutet] Det finns ett tydligt samband mellan stress i arbetslivet och hjärtsjukdomar. Genom att stressa mindre på arbetet kan risken för att drabbas av hjärtinfarkt minska med upp till 30 procent. Det visar en europeisk studie som nyligen publicerats.

Läs mer

Låga värden av stresshormon hos unga med ADHD

STRESS / NYHETER / 2012-09-13
 

[UU] Ny forskning visar att unga med ADHD har betydligt lägre kortisolvärden än barn utan denna diagnos. Dessa skillnader gentemot andra barn tycks öka med åldern.

Läs mer

Utbrändhet bakom långvarig smärta bland kvinnor

STRESS / NYHETER / 2012-04-23
 

Symtom på utmattning och utbrändhet förutsäger till viss del framtida smärtproblem bland kvinnor.

Läs mer

Stressat öra hör sämre

STRESS / NYHETER / 2012-01-23
 

Allt fler drabbas av problem med hörseln. Orsaken är inte bara buller utan också stress. Tidig upptäckt och behandling är viktigt, något som kan underlättas av ett nytt forskningsprojekt.

Läs mer

Depression och kronisk stress accelererar åldrandet

STRESS / NYHETER / 2011-11-09
 

Personer med återkommande depressioner eller personer som varit utsatta för kronisk stress uppvisar kortare telomerer i vita blodkroppar.

Läs mer

”Högt i tak” viktigt för den psykosociala hälsan

STRESS / NYHETER / 2011-10-17
 

Den psykosociala arbetsmiljön kan bidra till utmattningstillstånd, men också hindra återgång i arbete efter sjukskrivning på grund av burnout.

Läs mer

Kortison mot posttraumatisk stress

STRESS / NYHETER / 2011-10-04
 

En dos hydrokortison mindre än sex timmar efter en traumatisk händelse bidrar till att minska risken för posttraumatisk stress.

Läs mer

Duktig flicka: När prestationskraven går över styr

STRESS / NYHETER / 2011-09-12
 

Stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet, depression, ångest och oro ökar hos unga kvinnor. Vad är det som gör att vissa blir sjuka och andra inte? En ny avhandling från Stockholms universitet visar att en del av orsaken går att hitta i vår egen syn på oss själva, i självkänslan.

Läs mer

Stress ökar risk för tinnitus

STRESS / NYHETER / 2011-09-06
 

Utmattade personer löper dubbelt så hög risk att lida av tinnitus jämfört med normalstressade kollegor, visar en ny svensk studie. Ju närmare utbrändhet försökspersonen var, desto vanligare var hörselproblemen.Det visar en ännu opublicerad studie som gjorts av forskare vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Läs mer

Naturljud hjälper oss stressa av

STRESS / NYHETER / 2011-06-28
 

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp i Skåne pågår en rad studier som rör relationerna mellan hälsa och natur. I samarbete med Lunds Tekniska högskola, så har en experimentell studie just slutförts. Ett 30-tal försöksdeltagare har utsatts för ett stresstest i ett virtuellt laboratorium och därefter fått återhämta sig i olika virtuella och vanliga miljöer.

Läs mer

Hjärnan påverkas av storstadens stress

STRESS / NYHETER / 2011-06-23
 

Människor som bor i städer är mer utsatta för stress och drabbas oftare av psykiska sjukdomar. Mekanismerna bakom har hittills varit okända - men nu har forskare för första gången sett att vissa områden i hjärnan reagerar annorlunda hos stadsbor än hos landsortsbor.

Läs mer

Utmattningssyndrom ger mätbara förändringar i hjärnan

STRESS / NYHETER / 2010-11-10
 

Utmattningssyndrom, även kallat utbrändhet och umattningsdepression, ger objektivt mätbara förändringar i hjärnan – bland annat nedsatt aktivitet i pannloberna och förändrad reglering av stresshormonet kortisol. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Läs mer

En lövskog nära dig minskar stress

STRESS / NYHETER / 2010-04-12
 

Folk som bor nära en lövskog eller som brukar göra långa promenader i en skog upplever sig inte vara så stressade.

Läs mer

Where stress lives

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-05-29
 

Researchers have found a neural home of the feeling of stress people experience, an insight that may help people deal with the debilitating sense of fear and anxiety that stress can evoke.

Till artikeln

Why stress and anxiety aren't always bad

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-08-15
 

People generally think of stress and anxiety as negative concepts, but while both stress and anxiety can reach unhealthy levels, psychologists have long known that both are unavoidable -- and that they often play a helpful, not harmful, role in our daily lives.

Till artikeln

Brain activity 'key in stress link to heart disease'

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-01-12
 

Brain activity is key to why stress increases the risk of heart disease and stroke, a study suggests.

Till artikeln

Mid-life job stress linked to later health problems

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-12-27
 

More strain at work might mean more illness in old age, according to a new study. The study found both physical and mental job strain were tied to hospital stays later in life.

Till artikeln

People's perception of the effect of stress on their health is linked to risk of heart attacks

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-06-27
 

People who believe that stress is having an adverse impact on their health are probably right, because they have an increased risk of suffering a heart attack, according to new research.

Till artikeln

Stress study offers clues for new antidepressant drugs

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-05-06
 

Scientists have worked out the way in which stress hormones reduce the number of new brain cells - a process linked to depression - and say their work should help researchers develop more effective antidepressants.

Till artikeln

Stress makes exhausted women over-sensitive to sounds

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-01-11
 

Women suffering from stress-related exhaustion exhibit hypersensitivity to sounds when exposed to stress. In some cases, a sound level corresponding to a normal conversation can be perceived as painful. This according to a study that tested sensitivity to sounds immediately after a few minutes' artificially induced stress.

Till artikeln

How stress and depression can shrink the brain

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-08-12
 

[Yale] Major depression or chronic stress can cause the loss of brain volume, a condition that contributes to both emotional and cognitive impairment. Now scientists have discovered one reason why this occurs - a single genetic switch that triggers loss of brain connections in humans and depression in animal models.

Till artikeln

Stress and dementia link probed

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-06-26
 

[BBC] Experts are to begin a study to find out if stress can trigger dementia.

Till artikeln

Studie: Flyktingbarn simulerade inte

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-04-29
 

Apatiska flyktingbarn har förändrade halter i blodet av flera hormoner som har samband med långvarig stress. När barnen tillfrisknar återgår hormonhalterna till normala nivåer. Det visar forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet i en studie.

Till artikeln

Violence puts wear and tear on kids' DNA

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-04-24
 

Children who have experienced violence might really be older than their years. The DNA of 10-year-olds who experienced violence in their young lives has been found to show wear and tear normally associated with aging, a study has found.

Till artikeln

Chronic stress spawns protein aggregates linked to Alzheimer's

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-03-26
 

Repeated stress triggers the production and accumulation of insoluble tau protein aggregates inside the brain cells of mice, say researchers.

Till artikeln

A shot of cortisone stops traumatic stress, study suggests

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-10-04
 

Scientists say that a single extra dose of cortisone -- which the body naturally produces just after a traumatic event -- reduces the chance that an individual will develop PTSD by 60 percent.

Till artikeln

Children's personalities linked to their chemical response to stress

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-07-08
 

Is your kid a "dove" -- cautious and submissive when confronting new environments, or perhaps you have a "hawk" -- bold and assertive in unfamiliar settings? These basic temperamental patterns are linked to opposite hormonal responses to stress -- differences that may provide children with advantages for navigating threatening environments, researchers report.

Till artikeln

City life bad for brain, study says: What's the fix?

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-06-23
 

New research finds neurological basis for city-dwellers' mental health problems

Till artikeln

Can non-medical factors trigger sick leave?

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-03-23
 

According to UK government statistics over 8 million working days per year are lost due to illness and about a third of these are due to minor ailments such as coughs, colds, sickness and diarrhea. Yet two individuals who are equally ill do not necessarily both report sick. New research shows that conflicts and stress at work can trigger taking sick leave.

Till artikeln

Behavioral problems linked to cortisol levels: Study finds intervention needed as soon as behavioral problems appear

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-02-10
 

Researchers may have resolved the cortisol paradox. In a groundbreaking study, they link cortisol levels not simply to behavior problems, but to the length of time individuals have experienced behavior problems.

Till artikeln

Tetris effect: Classic computer game may have special ability to reduce flashbacks after viewing traumatic images

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2010-11-11
 

The computer game Tetris may have a special ability to reduce flashbacks after viewing traumatic images not shared by other types of computer game, scientists have discovered in a series of experiments.

Till artikeln

Does adolescent stress lead to mood disorders in adulthood?

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2010-11-04
 

Stress may be more hazardous to our mental health than previously believed, according to new research. A series of studies have found there may be a link between the recent rise in depression rates and the increase of daily stress.

Till artikeln

Stressed-out mums may worsen their child's asthma

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2010-10-06
 

Mums who are often angry or irritated and those who suppress their emotional expressions can worsen the severity of their children's asthma symptoms, especially when the children are younger. Researchers studied 223 mothers for a year, investigating how their stress levels, coping styles and parenting styles were associated with their 2- to 12-year-old children's disease status.

Till artikeln

Chronic drinking increases levels of stress hormones, leading to neurotoxicity

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2010-09-09
 

Alcohol consumption, withdrawal, and abstinence can all raise stress hormones in humans and animals. A review has described how stress hormones called glucocorticoids are associated with neurotoxicity during abstinence after withdrawal from alcohol dependence. Glucocorticoid receptor antagonism may therefore represent a pharmacological option for recovery.

Till artikeln

Stress protein Hsp12 provides a novel cellular survival mechanism: Protein folds to protect cell membranes against leaks and ruptures

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2010-08-26
 

Despite clear evidence that Hsp12 -- a so-called heat shock or stress protein -- helps cells survive life-threatening conditions, how it works was an open question until now. The surprising answer is revealed by German researchers who have discovered the function of Hsp12, a protective mechanism unlike any previously observed. Unfolded within the cell's aqueous cytosol, Hsp12 folds into helical structures to stabilize the cell membrane.

Till artikeln

New understanding of the 'flight-or-fight' response

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2010-08-22
 

New research helps explain how the body's "flight-or-fight" response is mediated. The study may provide new answers to the question of how the heart pacemaker -- the sinoatrial node -- is regulated.

Till artikeln

Beating doctor burnout and protecting patients

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2010-06-29
 

A new pan-European research study is examining whether working conditions in hospitals are contributing to doctor ‘burnout’ and putting patients’ lives at risk.

Till artikeln

Fibromyalgia affects mental health of those diagnosed and their spouses

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2010-04-28
 

Researchers are examining how the diagnosis of fibromyalgia can affect marriages. Initial findings reveal that diagnosed spouses have considerably higher levels of depressive symptoms and pain and report more marital instability and anger than their spouses. For both spouses, the symptoms can trigger increased emotional withdrawal and mental strain.

Till artikeln