6-minuters tupplur kan förbättra minnet

SÖMN / 2008-03-20
 

Flera studier har visat sömnens positiva effekter på minnet. Resultaten från en nyligen genomförd studie antyder att till och med en sexminuters tupplur kan räcka för att förbättra minnet av nyinlärd information. I studien ombads försökspersonerna att memorera en lista med 30 ord. När man lärt sig orden fick en grupp ta en 6-minuters tupplur, en annan en 60-minuters och en tredje grupp tog ingen tupplur alls. Båda grupperna som tog tupplurar lyckades minnas de 30 orden bättre jämfört med de som inte tagit någon tupplur alls. Forskarna hävdar att resultaten antyder att bara det faktum att man somnar kan initiera minneskonsolidering (inlagring av minnen). Det verkar också vara så att oavsett hur snart man vaknar efter tuppluren så blir minneskonsolideringen mer effektiv än om man inte tar en tupplur.

Till artikeln