Dagens äldre sover bättre - löper mindre risk för demenssjukdomar

SÖMN / NYHETER / 2020-12-11
 

[GU] Dagens 70-åringar sover bättre än 70-åringar för trettio år sedan och kan därför löpa mindre risk att drabbas av demenssjukdomar, visar en ny avhandling.

Läs mer

Så sover du bättre under coronapandemin

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-05-08
 

[KI] Utbrottet av det nya coronaviruset skapar mycket oro vilket i sin tur riskerar påverka sömnen negativt. Samtidigt är det viktigt för både den psykiska och fysiska hälsan att sova bra. Två psykologer vid Karolinska Institutet har nu samlat evidensbaserade tips för god sömn i pandemins tidevarv.

Till artikeln

Sömnproblem kan vara ärftliga

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-02-11
 

En ny stor studie visar att sömnproblem kan vara ärftliga. I studien har man jämfört sömnvanorna mellan föräldrar och deras barn.

Till artikeln

Sömnbrist kan förändra DNA

SÖMN / NYHETER / 2015-07-21
 

[UU] Forskare visar nu att gener som styr biologiska klockor i kroppens olika celler och vävnader förändras efter en natts sömnbrist.

Läs mer

Skräp i hjärnan rensas bort under sömnen

SÖMN / NYHETER / 2013-10-18
 

[SR] Medan vi sover så passar hjärnan på att göra sig av med giftigt avfall som byggs upp under dagens tankearbete. Det enligt en ny studie.

Läs mer

Träning mot sömnproblem hjälper långsiktigt

SÖMN / NYHETER / 2013-08-15
 

[SR] Att träna fysiskt hjälper mot sömnproblem, men det hjälper inte kortsiktigt samma kväll. Däremot har det effekt efter flera veckor, men då måste man vara ihärdig och träna regelbundet.

Läs mer

Att ta igen sömbrist minskar risken för diabetes

SÖMN / NYHETER / 2013-06-19
 

[SR] Att inte få tillräckligt med sömn under veckorna verkar kunna öka risken att utveckla typ 2-diabetes. Men risken minskar om man kan sova igen de förlorade sömntimmarna under helgen.

Läs mer

Så ser drömmar ut

SÖMN / NYHETER / 2013-04-05
 

[SR] Ett forskarlag har tagit fram en teknik för att visa de bilder som flimrar förbi i våra hjärnor när vi somnar. Tekniken är ännu i sin linda, men kan på sikt göra det möjligt att visualisera drömmar.

Läs mer

Störd sömn stör våra gener

SÖMN / NYHETER / 2013-02-26
 

[SR] Sömnbrist och störningar i dygnsrytmen påverkar hälsan negativt. Nu har forskare kommit ett steg längre och sett att gener som styr olika kroppsfunktioner påverkas och det redan efter en vecka med störd sömn.

Läs mer

Inte värt att offra sömn för att plugga

SÖMN / NYHETER / 2012-08-22
 

[SR] Runtom i landet har skolåret nyss börjat, och för många elever i högstadiet och gymnasiet är det svårt att få ihop studierna med fritid och sömn. Men en ny studie pekar på hur viktigt det är att ungdomar inte väljer bort sömnen – inte ens för att plugga.

Läs mer

Intensiv mobilanvändning ger sömnsvårigheter hos unga

SÖMN / NYHETER / 2012-03-09
 

Unga höganvändare av mobil och dator löper större risk att drabbas av sömnsvårigheter, stress och psykisk ohälsa. – En slutsats är att det förebyggande folkhälsoarbetet även bör ge råd för hälsosam teknikanvändning.

Läs mer

Sömnbrist gör din hjärna hungrig

SÖMN / NYHETER / 2012-01-18
 

Ny forskning visar att den del av hjärnan som bidrar till människans aptitkänsla påverkas av sömnbrist. Dåliga sömnvanor kan därför påverka människors risk att bli överviktiga på lång sikt.

Läs mer

Ungas skiftarbete tycks kunna öka risk för MS

SÖMN / NYHETER / 2011-10-18
 

Rökning, brist på D-vitamin och vissa infektioner ökar risken för nervsjukdomen, MS, multipel skleros. Men nu visar en svensk studie att skiftarbete också tycks kunna ge en ökad risk för MS.

Läs mer

Ljusets betydelse för sjukdomsrisk bland skiftarbetare

SÖMN / NYHETER / 2011-07-01
 

Skiftarbete påverkar hälsan negativt och leder till bland annat sömnproblem och hjärtbesvär. Det finns också en förhöjd risk för cancer. En del av de hälsoproblem som uppstår kan minskas genom att reglera ljuset. Nu visar dock ny forskning att det kan vara just ljusexponeringen nattetid som ökar cancerrisken.

Läs mer

Viktigt steg mot bättre diagnos av kronisk trötthet

SÖMN / NYHETER / 2011-03-09
 

Patienter med kronisk trötthet och patienter som lider av sviterna efter en Borreliainfektion uppvisar likartade symptom och har därför varit svåra att diagnostisera rätt. Nu har Uppsalaforskare tillsammans med amerikanska kollegor funnit att proteinsammansättningen i ryggvätskan är olika hos de båda patientgrupperna.

Läs mer

Viktnedgång effektiv behandling mot sömnapné

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2009-12-04
 

För män med fetma kan kraftig viktnedgång vara en effektiv metod att förbättra måttlig till grav sömnapné, visar en ny studie från Karolinska Institutet. De som hade grav sömnapné när studien startade gynnades mest av viktminskningen.

Till artikeln

Sömnbrist minskar hjärnans automatik

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2009-11-03
 

[SR] Att den som inte får ordentligt med sömn presterar sämre är kanske inte så konstigt, men nu hävdar amerikanska forskare att det farliga är just det att vissa börja tänka för mycket på vad de gör när de är trötta istället för att göra det automatiskt.

Till artikeln

Sömnapné – en behandlingsbar folksjukdom

SÖMN / NYHETER / 2009-04-14
 

Sömnapné med nattliga andningsuppehåll är en behandlingsbar folksjukdom. Vid båda huvudtyperna av sömnapné är det bättre att sova på sidan än i ryggläge.

Läs mer

God sömn bra för inlärning

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2009-04-03
 

[SR] Vi mår inte bara allmänt bra av en god natts sömn, vi har dessutom lättare att lära oss nya saker. På natten rensar hjärnan ut protein och gör plats för nya upplevelser.

Till artikeln

För lite sömn ökar risken för förkylning

SÖMN / NYHETER / 2009-01-13
 

[SR] Ju mindre sömn man får desto större blir risken att drabbas av en förkylning. Det visar en ny amerikansk studie.

Läs mer

Våldsamma TV-spel påverkar biologiska system

SÖMN / NYHETER / 2008-11-12
 

I en artikel som publicerats elektroniskt i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica beskrivs hur pojkars hjärtrytm och sömn påverkas av våldsamma TV-spel.

Läs mer

Popcorn, chokladdoppade jordgubbar och våfflor för en bättre sömn?

SÖMN / NYHETER / 2008-10-01
 

Internetsidan RealAge listar maten som kan få dig att sova bättre.

Läs mer

Sömn reglerar känslomässiga minnen

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2008-08-14
 

En ny studie ger insikter om hur känslomässiga minnen formas, Mycket tyder på att sömnen spelar en nyckelroll för de känslor vi minns - och de vi glömmer.

Till artikeln

6-minuters tupplur kan förbättra minnet

SÖMN / NYHETER / 2008-03-20
6-minuters tupplur kan förbättra minnet
 

Resultaten från en nyligen genomförd studie antyder att en 6-minuters tupplur kan räcka för att förbättra minnet av nyinlärd information.

Läs mer

Sömnmedel ökar risken för fallolyckor i äldrevården

SÖMN / NYHETER / 2008-01-14
 

En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att minskad förskrivning av bland annat sömntabletter kan reducera antalet fallolyckor inom äldrevården.

Läs mer

New brain research challenges our understanding of sleep

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-03-26
 

A new study has for the first time uncovered the large-scale brain patterns and networks in the brain which control sleep, providing knowledge which in the future may can in the long term help people who experience problems sleeping.

Till artikeln

How sleep can fight infection

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-02-14
 

Researchers have discovered why sleep can sometimes be the best medicine. Sleep improves the potential ability of some of the body's immune cells to attach to their targets, according to a new study.

Till artikeln

Important associations between genetics, sleep behavior identified by study

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-01-14
 

A research initiative exploring the utility of genetic information in the clinical setting has published a study and identified six noteworthy genes that affect human sleep duration. The focus of the paper was to identify the genes associated with sleep duration and validate the connection between sleep and several demographic and lifestyle factors, including age, gender, weight, ethnicity, exercise, smoking and alcohol.

Till artikeln

Sleep may strengthen long-term memories in the immune system

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-09-30
 

More than a century ago, scientists demonstrated that sleep supports the retention of memories of facts and events. Later studies have shown that slow-wave sleep, often referred to as deep sleep, is important for transforming fragile, recently formed memories into stable, long-term memories. Now, in a new article, researchers propose that deep sleep may also strengthen immunological memories of previously encountered pathogens.

Till artikeln

One night of sleep loss can alter clock genes in your tissues

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-07-21
 

Genes that control the biological clocks in cells throughout the body are altered after losing a single night of sleep, researchers report.

Till artikeln

Pre-sleep drinking disrupts sleep

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-01-19
 

For individuals who drink before sleeping, alcohol initially acts as a sedative -- marked by the delta frequency electroencephalogram (EEG) activity of Slow Wave Sleep (SWS) -- but is later associated with sleep disruption. A study of the effects of alcohol on sleep EEG power spectra in college students has found that pre-sleep drinking not only causes an initial increase in SWS-related delta power but also causes an increase in frontal alpha power, which is thought to reflect disturbed sleep.

Till artikeln

What happens in your brain while you sleep?

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-11-24
 

Getting enough sleep can re-energize you and make you feel better. But what is actually happening to the brain in the process?

Till artikeln

Brain still active during sleep

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-09-12
 

The brain is still active while we asleep, say scientists, who found people were able to classify words according to their meaning during their slumber.

Till artikeln

Dimly lit working environments: Correcting body clock is possible

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-07-30
 

Researchers have, for the first time, conducted a study under real conditions on the body clocks of members of an international polar research station. The researchers have shown that a particular kind of artificial light is capable of ensuring that their biological rhythms are correctly synchronized despite the absence of sunlight.

Till artikeln

Quality of waking hours determines ease of falling sleep

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-06-17
 

The quality of wakefulness affects how quickly a mammal falls asleep, researchers report in a study that identifies two proteins never before linked to alertness and sleep-wake balance.

Till artikeln

Alcohol-fuelled sleep 'less satisfying'

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-01-23
 

[BBC] A nightcap may get you off to sleep faster but it can disrupt your night's slumber, say researchers who have reviewed the evidence.

Till artikeln

Sleep duration affects hunger differently in men and women

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-10-31
 

A new study suggests that increasing the amount of sleep that adults get could lead to reduced food intake, but the hormonal process differs between men and women.

Till artikeln

Relation of poor sleep quality to resistant hypertension

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-09-21
 

For people who already have high blood pressure, insomnia can have serious consequences, according to a new study. The researchers concluded that those with high blood pressure were more likely to have sleep problems, and poor sleep quality in high blood pressure patients was associated with resistant hypertension.

Till artikeln

Insomnia takes toll on tinnitus patients

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-04-19
 

For the more than 36 million people plagued by tinnitus, insomnia can have a negative effect on the condition, worsening the functional and emotional toll of chronic ringing, buzzing, hissing or clicking in the head and ears, according to a new study.

Till artikeln

Sleep gets better with age, not worse

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-03-01
 

The results challenge the conventional wisdom that difficulty sleeping is perceived more by older adults, and challenge the general clinical practice of ignoring sleep complaints from older adults as a normal part of aging. Researchers say once you factor out things like illness and depression, older people should be reporting better sleep. If not, they need to talk to their doctor. They shouldn't just ignore it.

Till artikeln

Gene affecting the ability to sleep discovered in fruit flies

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-02-21
 

On the surface, it's simple: when night falls, our bodies get sleepy. But behind the scenes, a series of complex molecular events, controlled by our genes, is hard at work to make us groggy. Now, research suggests that a newly identified gene known as insomniac may play a role in keeping us asleep. By cloning and testing this gene in fruit flies researchers say they have discovered an entirely new mechanism by which sleep is regulated.

Till artikeln

Poor sleep linked to increased health and behavior problems in young diabetics

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-01-01
 

Young diabetics may be struggling to get a good night's sleep, resulting in worse control of their blood sugar, poorer school performance and misbehavior, according to a study. Researchers also found that nearly one-third of the youths in their study had sleep apnea, regardless of weight. Sleep apnea is associated with Type 2 diabetes.

Till artikeln

Dreaming eases painful memories

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-11-24
 

Scientists have used brain scans to shed more light on how the brain deals with the memory of unpleasant or traumatic events during sleep.

Till artikeln

Poor sleep habits linked to increased risk of fibromyalgia in women

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-11-14
 

Researchers have uncovered an association between sleep problems and increased risk of fibromyalgia in women. The risk of fibromyalgia increased with severity of sleep problems.

Till artikeln

If you don't snooze, do you lose? Wake-sleep patterns affect brain synapses during adolescence

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-10-09
 

An ongoing lack of sleep during adolescence could lead to more than dragging, foggy teens, a new study suggests.

Till artikeln

Parental counseling may help kids' sleep

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-09-12
 

NEW YORK (Reuters) - Screening children for sleeping problems and discussing sleep strategies with parents could help youngsters settle into school with better nighttime routines, according to a study from Australia.

Till artikeln

Aging eyes linked to sleepless nights, new study shows

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-09-01
 

(American Academy of Sleep Medicine) A natural yellowing of the eye lens that absorbs blue light has been linked to sleep disorders in a group of test volunteers. The connection could help explain why sleep disorders become more frequent with increasing age.

Till artikeln

Snooze you win? It's true for achieving hoop dreams, says Stanford study

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-07-01
 

(Stanford University Medical Center) Young basketball players spend hours dribbling up and down the court aspiring to NBA stardom. Now, new Stanford University School of Medicine research suggests another tactic to achieving their hoop dreams: sleep.

Till artikeln

Need a nap? Find yourself a hammock

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-06-20
 

For grownups, drifting off for an afternoon snooze is often easier said than done. But many of us have probably experienced just how simple it can be to catch those zzz's in a gently rocking hammock. By examining brain waves in sleeping adults, researchers now have evidence to explain why that is.

Till artikeln

The good life: Good sleepers have better quality of life and less depression

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-06-14
 

(American Academy of Sleep Medicine) People with a "normal" sleep duration of six to nine hours per night had higher self-reported scores for quality of life and lower scores for depression severity compared to short and long sleepers. Among patients who reported having perfect health, there were a higher percentage of normal sleepers, who also had significantly lower scores for depression severity compared to short and long sleepers with perfect health. Data were analyzed from 10,654 patient records.

Till artikeln