Stor kartläggning av blodets immunceller

VETENSKAP / 2019-12-20
 

Forskare rapporterar att de har tagit fram en blodatlas som i detalj beskriver förekomsten av proteiner i människans immunceller. Resultaten har samlats i en öppen databas, som blir en viktig resurs för att hitta nya behandlingar för människans sjukdomar.

Till artikeln