Resistenta bakterier sopar banan för sina släktingar

VETENSKAP / 2016-12-29
 

Resistenta bakterier kan inte bara utsöndra ämnen som gör antibiotika verkningslös. De kan också påverka andra bakterier där antibiotika normalt skulle fungera.

Till artikeln

Hwlogo Monochrome

© 2006-2018 Copyright HealthWatch.se. Allt innehåll på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Detta innehåll får inte spridas, ändras eller reproduceras utan skriftligt medgivande från upphovsmännen. Innehållet utgör också en företagshemlighet och skyddas av Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Frågor hänvisas till .
Eformlogo