Resistenta bakterier sopar banan för sina släktingar

VETENSKAP / 2016-12-29
 

Resistenta bakterier kan inte bara utsöndra ämnen som gör antibiotika verkningslös. De kan också påverka andra bakterier där antibiotika normalt skulle fungera.

Till artikeln

Hwlogo Monochrome

© 2018 Copyright HealthWatch.se. Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Denna text får inte spridas, ändras eller reproduceras utan skriftligt medgivande från upphovsmännen. Frågor hänvisas till .
Eformlogo