Resistenta bakterier sopar banan för sina släktingar

VETENSKAP / 2016-12-29
 

Resistenta bakterier kan inte bara utsöndra ämnen som gör antibiotika verkningslös. De kan också påverka andra bakterier där antibiotika normalt skulle fungera.

Till artikeln