Ny metod gör det lättare att identifiera rätt biomarkör

VETENSKAP / 2019-08-27
 

Det finns ett ökande behov av biomarkörer för tidig diagnostik av sjukdomar och uppföljning av behandling. Så kallade exosomer är lovande för detta ändamål men det kan vara svårt att se vilka exosomer som kommer från vilka vävnader. I en ny studie presenterar forskare från Uppsala universitet och avknoppningsföretaget Vesicode AB en teknik för att effektivt identifiera ytproteiner på enskilda exosomer.

Till artikeln