Kognitiv träning stärker återhämtningen efter utmattning

VETENSKAP / 2019-02-07
 

Kognitiva nedsättningar, exempelvis problem med minne och koncentration, är vanligt förekommande vid utmattningssyndrom. Ny forskning visar att det är möjligt att förbättra kognitiv funktion för personer som drabbats av utmattningssyndrom och att detta även kan ha positiva effekter på återhämtningsförloppet.

Till artikeln