Internet-KBT och vårdsamordnare i primärvården effektivt vid depression

VETENSKAP / 2019-02-28
 

Internetbaserad KBT vid depression är en väl fungerande metod inom primärvården, visar ny forskning. Dessutom finns nu belägg för att en modell med vårdsamordnare i psykisk ohälsa, som ger patienter tät och handfast guidning, leder till såväl friskare patienter som ökad kostnadseffektivitet.

Till artikeln