Strålbehandling halverar dödligheten av prostatacancer 15 år efter diagnosen

SJUKVÅRD / 2016-05-09
 

Patienter med prostatacancer har dubbelt så stor chans att överleva sin cancer efter 15 år, om antihormonbehandlingar också kompletteras med strålbehandling. Det visar en nordisk långtidsstudie publicerad i tidskriften European Urology. 

 

Publikation: 

European Urology, artikel: Ten- and 15-yr prostate cancer-specific mortality in patients with non-metastatic locally advanced or aggressive intermediate prostate cancer. Randomized lifelong endocrine treatment alone or combined with radiotherapy: final results of the Scandinavian Prostate Cancer Group. Författare: Sophie D. Fosså, Fredrik Wiklund, Olbjørn Klepp, Anders Angelsen, Arne Solberg, Jan-Erik Damber, Morten Hoyer och Anders Wimark. DOI: http://dx.org/10.1016/j.eururo.2016.03.021. 

 

För mer information, kontakta gärna: Anders Widmark, Institutionen för strålningsvetenskaper, Enheten för onkologi, Umeå universitet 

Telefon: 090-785 2857; 070-584 4330 

E-post: anders.widmark@umu.se

Till artikeln

Hwlogo Monochrome

© 2006-2018 Copyright HealthWatch.se. Allt innehåll på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Detta innehåll får inte spridas, ändras eller reproduceras utan skriftligt medgivande från upphovsmännen. Innehållet utgör också en företagshemlighet och skyddas av Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Frågor hänvisas till .
Eformlogo