Strålbehandling halverar dödligheten av prostatacancer 15 år efter diagnosen

SJUKVÅRD / 2016-05-09
 

Patienter med prostatacancer har dubbelt så stor chans att överleva sin cancer efter 15 år, om antihormonbehandlingar också kompletteras med strålbehandling. Det visar en nordisk långtidsstudie publicerad i tidskriften European Urology. 

 

Publikation: 

European Urology, artikel: Ten- and 15-yr prostate cancer-specific mortality in patients with non-metastatic locally advanced or aggressive intermediate prostate cancer. Randomized lifelong endocrine treatment alone or combined with radiotherapy: final results of the Scandinavian Prostate Cancer Group. Författare: Sophie D. Fosså, Fredrik Wiklund, Olbjørn Klepp, Anders Angelsen, Arne Solberg, Jan-Erik Damber, Morten Hoyer och Anders Wimark. DOI: http://dx.org/10.1016/j.eururo.2016.03.021. 

 

För mer information, kontakta gärna: Anders Widmark, Institutionen för strålningsvetenskaper, Enheten för onkologi, Umeå universitet 

Telefon: 090-785 2857; 070-584 4330 

E-post: anders.widmark@umu.se

Till artikeln