Motion bästa behandlingen mot utmattning vid cancer

SJUKVÅRD / 2017-03-06
 

Den bästa behandlingen mot så kallad cancerrelaterad trötthet eller fatigue är träning, konstaterar en artikel i tidskriften JAMA Oncology.

Till artikeln

Hwlogo Monochrome

© 2006-2018 Copyright HealthWatch.se. Allt innehåll på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Detta innehåll får inte spridas, ändras eller reproduceras utan skriftligt medgivande från upphovsmännen. Innehållet utgör också en företagshemlighet och skyddas av Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Frågor hänvisas till .
Eformlogo