Intellektet viktigt för överlevnad vid Parkinson

SJUKVÅRD / 2019-02-14
 

Den kognitiva förmågan, det vill säga förmågan att tänka, har större betydelse för överlevnaden vid Parkinsons sjukdom än vad som tidigare har antagits. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Till artikeln