Träning kan ge dig superminne

FRISKVÅRD / 2017-03-09
 

Går det att träna upp sin hjärna till superminnesnivå? Ja, åtminstone en god bit på väg visar forskning från Holland.

Till artikeln

Hwlogo Monochrome

© 2006-2018 Copyright HealthWatch.se. Allt innehåll på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Detta innehåll får inte spridas, ändras eller reproduceras utan skriftligt medgivande från upphovsmännen. Innehållet utgör också en företagshemlighet och skyddas av Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Frågor hänvisas till .
Eformlogo