Så skapar du en hjärnvänlig arbetsmiljö

2021-05-20

Kognitiv ergonomi handlar om hur vi tar in och tolkar information på jobbet i samspel med andra, med omgivningen och med tekniken, till exempel datorer eller andra system. Ta del av Prevents nya inspirerande jobbsnackisar.

Till artikeln