Minskad kariesutveckling efter att flourtanten kom tillbaka

2016-03-21

Ungdomarna har fått betydligt färre hål och fluorlackning i skolorna tycks vara kostnadseffektivt både på lång och kort sikt. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin som studerat det skolbaserade fluorlackningsprogrammet för ungdomar i Västra Götaland, utifrån dess effekt på kariesutvecklingen, hur det upplevs och dess kostnader. 

 

För mer information, kontakta gärna: Eva-Karin Bergström, doktorand vid Sahlgrenska akademin 

eva-karin.bergstrom@vgregion.se

Till artikeln