Barn till rökande föräldrar lider ökad risk att få astma

2010-02-18

Både egen rökning och exponering för tobaksrök i miljön ger astma och luftvägssymtom bland tonåringar. Den slutsatsen drar Linnea Hedman i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 26 februari, där hon även visar att de tonåringar som har rökare i familjen löper stor risk att själva börja röka eller snusa.

Till artikeln