Aktiv livsstil hos äldre håller deras hjärnor igång

2012-05-15

Ny forskning från Uppsala universitet tyder på att en aktiv livsstil senare i livet skyddar den grå hjärnsubstansen och kognitiva funktioner hos människor. Dessa fynd publiceras nu i den vetenskapliga tidsskriften Neurobiology of Aging. 

 

I en ny studie har ett multidisciplinärt forskarteam från Uppsala universitet systematiskt studerat 331 män och kvinnor vid 75 års ålder. Forskarna undersökte huruvida en aktiv livsstil är kopplat till hjärnhälsa hos seniorer i Uppsala. Hjärnstrukturen hos varje deltagare mättes med hjälp av magnetkamerateknik, så kallad magnetresonanstomografi (MRT), och olika minnestester administrerades för att följa seniorernas kognitiva status. 

 

- Vi fann att de äldre som uppgavs vara mer aktiva i sina dagliga rutiner hade större vit och grå hjärnsubstans och presterade bättre i flera minnestest, i jämförelse med dem som hade en mer stillasittande livsstil. Intressant nog så hade aktiva äldre även mer grå hjärnsubstans i precuneus, en hjärnregion som typiskt krymper i början av Alzheimers sjukdom. Våra resultat tyder på att en aktiv livsstil är en lovande strategi för att motarbeta kognitivt åldrande sent i livet, säger Christian Benedict. 

 

INFORMATION OCH FAKTA 

Data för studien togs från den stora epidemiologiska studien Prospective Inevstigation of the Vasculature in Uppsala Seniors (PIVUS). 

 

För mer information, kontakta Christian Benedict, forskare vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 073-6145328, e-post: christian.benedict@neuro.uu.se eller Cecilia Yates, informatör vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 0704-334801, e-post: cecilia.yates@neuro.uu.se  

 

Benedict et al. Association between physical activity and brain health in older adults, Neurobiology of Aging, in press.

Till artikeln