Samband mellan miljögift och hjärtpumpen

MILJÖ / 2013-04-02
 

För första gången har forskare kunnat visa ett samband mellan miljögifter i blodet, som PCB, och försämrad pumpförmåga hos hjärtat. Detta enligt en studie med närmare tusen 70-åriga kvinnor och män i Uppsalaområdet. 

 

Men det behövs större studier för att verkligen kunna visa på ett orsakssamband, säger professorn i medicin Lars Lind till Uppsala tidning. 

 

Tänkbara orsaker till sambandet kan vara att gifter påverkar hormoner som är viktiga för hjärtat, eller att de kan skapa inflammation. 

 

Studien publiceras i Environmental Research.

Till artikeln