Kontorsmiljö kan påverka upplevelsen av ledarskap

MILJÖ / 2013-11-21
 

Hur kontoret är utformat kan påverka hur de anställda upplever ledarskapet på arbetsplatsen. Detta visar en studie från Stressforskningsinstitutet. 

 

Studien, som baseras på svar från drygt 5 000 personer, kommer från SLOSH, The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health. De som svarat på undersökningen har fått svara på frågorna 

 

(1) Visar din chef omtanke om dig? 

(2) Lyssnar din chef på dig och tar till sig det du säger? 

 

Svaren visar att olika typer av kontorsmiljöer påverkar hur de anställda upplever ledarskap på arbetsplatsen. Sämst ur ledarskapssynpunkt var delade mindre rum (2-3 personer/rum), medan den kontorstyp som ansågs bäst var medelstora kontorslandskap (med mellan 10-24 personer/rum). 

Christina Bodin Danielsson, som är en av författarna till studien, säger att detta är viktigt att tänka på vid nybyggnation av kontor,och att det även kan kräva andra former av ledarskap i befintliga kontorsmiljöer. Vidare säger hon också att olika former av kontor ställer olika krav på hur ledarskapet utformas, och att utformningen av kontoret behöver förankras i företagskulturen.

Till artikeln