Att flytta kan ge bättre hälsa

MILJÖ / 2012-09-21
 

Att flytta från ett fattigt område till ett mindre fattigt område utan att höja sin inkomst leder till förbättrad hälsa, det visar en studie som publiceras i Science idag. 

 

I USA gjorde man på 90-talet ett försök genom att låta slumpmässigt utvalda människor få bidrag för att flytta från de mest utsatta områdena till något bättre bostadsområden. De långsiktiga resultatet från denna kampanj har nu studerats. 

 

Även om de som via försöket fick flytta inte höjde sina inkomster kunde man notera att de hade bättre fysisk och psykisk hälsa. 

 

Samma forskare har tidigare dragit slutsatsen att flytt till rikare områden leder till minskad fetma och diabetes. Slutsatsen som forskarna nu kan dra är att det bostadsområde man bor i har större inverkan på människors allmänna hälsa än låga inkomster och etnisk segregering som man tidigare trott. 

 

Referens: Ludwig, Jens et al. Neighborhood Effects on the Long-Term Well-Being of Low-Income Adults. Science vol. 337 2012

Till artikeln