Vaccin svälter ut tumörer

2014-04-28

Ett DNA-vaccin som stryper blodtillförseln till cancertumörer har testats på möss. Det är amerikanska forskare som utvecklat ett indirekt sätt att angripa tumörer. Det sker genom att rikta immunförsvarets angrepp mot de små blodkärl som cancern behöver för att växa. 

 

DNA-vaccinet tycks leda till att försöksdjurens tumörer svälter och slutar växa. Dessutom verkade mössen utveckla en slags långvarig immunitet mot cancercellerna, som fick minskad spridning genom metastaser. 

Studien är gjord av forskare vid University of Pennsylvania School of Medicine publiceras i Journal of clinical investigation. 

 

Referens: Facciponte et al. Tumor endothelial marker 1-specific DNA vaccination targets tumor vasculature. J Clin Invest. 2014; 124(4):1497-1511 doi:10.1172/JCI67382

Till artikeln