Ny vaccinmetod mot influensa

2012-11-26

Ett helt nytt sätt att utveckla influensavaccin presenteras av tyska forskare. Det handlar om att på ett snabbt sätt få kroppen att tillverka proteiner som gör att kroppen bildar antikroppar för ett långvarigt skydd mot influensa. 

 

Sigvard Olofsson, som är professor i medicinsk virologi vid Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs universitet tycker att metoden är intressant. 

 

– Det här är en ny princip som ger ett gott skydd i försöksdjur. Det är lovande på det sättet, men sen hur det går i nästa steg vet vi ingenting om. 

 

Än så länge är det bara testat på möss, illrar och grisar. Men det nya är att man, istället för att som i vanligt influensavaccin framställa proteiner som liknar virus, använder budbärarRNA. Budbärare som är som ritningar till influensaproteiner, som då sätter igång bildandet av antikroppar för ett skydd, och ett långvarit såndant, som sätter fart på flera delar av immunförsvaret. 

 

Att inte metoden använts tidigare är för att RNA är så extremt känsligt för nedbrytning. Men här använder forskarna kroppens egna stabilisatorer, protamin, ett ämne som finns längs fram på alla spermier, och protaminet har gjort RNA:t stabilt. 

 

Problemet är man sällan vet om en vaccinkandadat verkligen håller ända fram till användning för människor, eftersom kroppens immunförsvar är så komplicerat. Forskarna från tyskland hävdar att produktionen av influensavaccin skulle kunna gå snabbt via budbärar RNA, men det är Sigvard Olofsson mer tveksam till eftersom det skulle behövas 3 kilo RNA för de svenska riskgrupperna. 

 

Referens: B. Petsch. "Protective efficacy of in vitro synthesized, specific mRNA vaccines against influenza A virus infection". Nature Biotechnology 25 november 2012.

Till artikeln