Enzymupptäckt kan leda till nya antibiotika och cancerläkemedel

2012-10-15

En nyupptäckt typ av enzymatisk reaktion i bakterier ger nya möjligheter för syntes av molekyler för läkemedel. Studien publicerades i Nature Chemical Biology söndag 14 oktober och gäller ett antibiotikum, särskilt effektivt mot MRS och som nyligen beskrivits som ett potentiellt medel mot bröstcancer. Bakom studien står forskare vid INRA i Paris, SLU Uppsala och Max Planck-institutet i Heidelberg. 

 

Den antibiotiska verkan av Thiostrepton A är känd sedan 50 år, men de gener som är involverade i dess biosyntes beskrevs först 2009. Forskarna har nu studerat verkningsmekanismen hos ett av de enzymer som tillhör familjen metyltransferaser och som deltar i ett tidigt och avgörande skede av biosyntesen av Thiostrepton A. De har inte bara identifierat enzymet som ansvarar för överföringen av metylgruppen på tryptofan, utan de har också visat att denna reaktion sker genom en enzymatisk mekanism som varit helt okänd fram tills nu. 

 

Kunskap om den exakta funktionen hos enzymet ger möjlighet att förbättra egenskaperna hos denna anti-cancermolekyl, men också att producera nya molekyler av farmaceutiskt intresse. Eftersom denna typ av enzym är mycket vanlig belyser den aktuella studien därmed funktionen också hos många liknande enzymer, inklusive de som finns i tarmflorans arvsmassa, i vårt matsmältningssystem. 

 

Forskare Olivier Berteau från det franska institutet för lantbruksforskning, INRA, och Corine Sandström från institutionen för kemi, SLU Uppsala, har samarbetat sedan 2003 om mekanismerna hos enzymer inblandat i antibiotikaresistens samt biosyntes av antibiotika och anticancerläkemedel. Forskarna är också samarbetspartner i det EU-finansierade forskningsprojektet PolyModE, vars syfte är att identifiera nya polysackaridmodifierande enzymer. 

 

Läs mer 

S. Pierre, A. Guillot, A. Benjdia, C. Sandström, P. Langella, O. Berteau. Thiostrepton tryptophan methyltransferase expands the chemistry of radical SAM enzymes. Nature Chemical Biology, DOI : 10.1038/NChemBio.1091 

 

Fotnot: Biosyntes är en bildning av en kemisk förening genom en levande organism. Källa: Nationalencyklopedin. Enzymer är proteiner som katalyserar, dvs. ökar, eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. 

 

Kontakt 

Professor Corine Sandström, institutionen för kemi, SLU Uppsala 

Tel. 018-67 15 04, mejladress: Corine.Sandstrom@slu.se

Till artikeln