Nya rön om hur ketamin verkar mot depression

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2021-08-19
 

[KI] Upptäckten att narkosmedlet ketamin kan vara till hjälp för personer med svår depression har väckt förhoppningar om att hitta nya behandlingsmöjligheter för sjukdomen.

Läs mer

Mekanismen bakom antibiotikatoleranta bakterier

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2018-03-29
 

[UU] Forskare har hittat en ny mekanism för hur antibiotikatoleranta bakterier uppkommer. Dessa rön kan ha stor betydelse för vår förståelse kring antibiotikatolerans.

Läs mer

Positiva förväntningar ger bättre effekt av ångestdämpande läkemedel

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2017-10-03
 

[UU] Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) ordineras ofta vid depression och ångest men det har ifrågasatts om effekten överträffar placebo, vilket skapat debatt bland forskare och kliniker. I en ny studie visar forskare att sättet som behandlingen framställs på för patienten kan vara lika viktigt som själva behandlingen.

Läs mer

3D-strukturer bäddar för nya läkemedel

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2017-03-15
 

[GU] Forskare har tagit fram nya kemiska föreningar som på sikt kan leda till nya läkemedel mot cancer, ledgångsreumatism och psoriasis. De har designat och tillverkat ämnen som hämmar celldelning vid exempelvis cancer.

Läs mer

Protein visar vaccinskydd mot influensa

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2015-12-16
 

[SR] Forskare har kommit på ett nytt sätt att testa hur väl nya influensavaccin fungerar.

Läs mer

Nytt malariavaccin för spädbarn

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2015-04-24
 

[SR] Ett nytt vaccin mot malaria har testats på barn. Resultaten visar ett delvis skydd under en fyraårsperiod.

Läs mer

Dubbelvaccin effektivt mot polio

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2014-07-14
 

[SR] Poliovaccin med spruta och vaccin som tas flytande genom munnen gör att barn löper lägre risk att drabbas av infektionssjukdomen.

Läs mer

Betablockerare kan skydda vid hjärnskador

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2014-06-10
 

[ORU] Om en skallskadad person så tidigt som möjligt efter en skallskada får en betablockerande blodtrycksmedicin kan överlevnaden öka. Eftersom skallskador, trauma mot huvudet, är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 1-44 år, skulle en förbättrad behandling innebära stora fördelar.

Läs mer

Vaccin svälter ut tumörer

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2014-04-28
 

[SR] Ett DNA-vaccin som stryper blodtillförseln till cancertumörer har testats på möss. Det är forskare som utvecklat ett indirekt sätt att angripa tumörer. Det sker genom att rikta immunförsvarets angrepp mot de små blodkärl som cancern behöver för att växa.

Läs mer

Nässprej mot kikhosta

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2014-01-10
 

[SR] Ett vaccin mot kikhosta, med levande bakterier som sprutas in i näsan, har utvecklats och prövats på människor.

Läs mer

Vanligt läkemedel doseras bättre efter genanalys

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2013-11-20
 

[UU] Medicinering med Waran för att förebygga blodpropp är vanligt, men kräver en hel del arbete med att ställa in dosen. En internationell studie visar att en snabb genanalys vid behandlings­start leder till att rätt dos av Waran kan uppnås snabbare.

Läs mer

Jakt på antibiotika bland stressade bakterier

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2013-10-14
 

[SR] Forskare hävdar att de har ett nytt angreppssätt för att få fram ny antibiotika.

Läs mer

Nytt malariavaccin testat med framgång

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2013-08-09
 

[SR] En ny form av vaccin mot den fruktade sjukdomen malaria som orsakar cirka en miljon dödsfall per år har prövats med god framgång. De personer som i tester prövat vaccinet visar sig få ett mycket gott skydd mot malaria. Men metoden som används för att ta fram vaccinet är komplicerad och dyr vilket gör att det är tveksamt om den kommer kunna användas av många människor.

Läs mer

Ett steg närmare behandling mot Alzheimers

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2013-08-06
 

[SR] Forskare hoppas nu ha hittat ett nytt sätt att angripa Alzheimers, en av våra allra vanligaste demenssjukdomar. Det här genom att styra så att mindre bitar täcker det plack som täcker hjärncellerna och som orsakar sjukdomen.

Läs mer

Alzheimermediciner kopplas till minskad risk för hjärtinfarkt

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2013-06-05
 

[UMU] Risken att drabbas av hjärtinfarkt eller allvarliga hjärtkärlsjukdomar är mindre för Alzheimersjuka som äter en viss sorts bromsmediciner, så kallade kolinesteras-hämmare. Även risken att dö är lägre bland dessa patienter. Det visar resultaten från en stor observationsstudie vid Umeå universitet och Karolinska institutet som publiceras i nästa nummer av tidskriften European Heart Journal.

Läs mer

Nya möjligheter att ge barn exakt rätt dos läkemedel

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2013-06-03
 

[UU] Det blodförtunnande läkemedlet Waran används för att minska risken för blodpropp. Det är mycket viktigt att läkemedlet doseras rätt men idag är det svårt att förutsäga vilken dos en patient behöver, särskilt hos barn. Forskare har skapat ett dataprogram för individanpassad Waranbehandling som kan användas både för vuxna och barn.

Läs mer

Nytt vaccin ska slå mot flera influensavirus

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2013-05-23
 

[SR] Ett nytt och effektivare influensavaccin som är uppbyggt av syntetiskt - alltså konstgjort - virus har tagits fram av forskare. Det nya vaccinet verkar genom att det bygger upp immunitet mot den funktion som influensaviruset använder för att kunna ta sig in i och, så småningom, infektera vävnaden.

Läs mer

Mysterium med promiskuöst enzym löst

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2013-05-16
 

[UU] De flesta enzymer verkar mycket specifikt, men det finns undantag. Så kallade avgiftningsenzymer har märkligt nog en förmåga att inaktivera ett tjogtal läkemedel samtidigt. Nu kan ett svensk-amerikanskt forskarteam visa mekanismen bakom detta mysterium.

Läs mer

Höger eller vänster – en livsviktig fråga inom läkemedel

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2013-04-25
 

[GU] Många molekyler har en höger- och en vänsterform, precis som en sko. I läkemedel är det viktigt att den rätta formen av molekylen används. Forskare har kunnat producera den ena spegelbilden genom att använda kristaller med speciella egenskaper. Det här kan få stor betydelse för framställningen av läkemedel.

Läs mer

Tolerans mot läkemedel påverkas av arvmassans kopior

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2013-03-22
 

[GU] Antalet kopior av arvsmassan, som finns i människans celler, har en avgörande påverkan på cellernas egenskaper. Resultaten kan hjälpa till att förklara varför vissa läkemedel har kraftiga bieffekter på spermier och ägg och varför vissa organismer inte påverkas av miljöförändringar.

Läs mer

Spårbara nanopartiklar med läkemedel framtidens cancervapen

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2013-03-01
 

[KTH] Mycket små partiklar som fylls med läkemedel kan vara ett nytt verktyg för framtidens cancerbehandlingar. En studie visar hur sådana nanopartiklar kan sättas ihop för att effektivt transportera cancerläkemedel till tumörceller, samtidigt som de har egenskaper som gör att partiklarna syns på magnetkamerabilder.

Läs mer

Nytt läkemedel skyddar mot biverkningar av cellgifter

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2013-01-18
 

[LIU] Ett läkemedel som utvecklats skyddar mot biverkningar vid cancerbehandling, och förstärker samtidigt effekten mot tumören. Nu startar en internationell läkemedelsprövning på en större grupp patienter.

Läs mer

Ny vaccinmetod mot influensa

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2012-11-26
 

[SR] Ett helt nytt sätt att utveckla influensavaccin presenteras av forskare. Det handlar om att på ett snabbt sätt få kroppen att tillverka proteiner som gör att kroppen bildar antikroppar för ett långvarigt skydd mot influensa.

Läs mer

Enzymupptäckt kan leda till nya antibiotika och cancerläkemedel

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2012-10-15
 

[SLU] En nyupptäckt typ av enzymatisk reaktion i bakterier ger nya möjligheter för syntes av molekyler för läkemedel. Studien gäller ett antibiotikum, särskilt effektivt mot MRS och som nyligen beskrivits som ett potentiellt medel mot bröstcancer.

Läs mer

Nyupptäckta genvarianter skyddar mot malaria

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2012-09-03
 

[SR] Sjukdomen malaria tar varje år cirka en miljon människors liv, de flesta av dem barn under fem år. Men vissa människor bär på anlag som kan ge skydd. Nu har forskare hittat två nya genvarianter som skyddar mot allvarliga former av sjukdomen, som kanske kan leda till läkemedel i framtiden.

Läs mer

New findings on how ketamine acts against depression

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-08-20
 

[KI] The discovery that the anaesthetic ketamine can help patients with severe depression has raised hopes of finding new treatment options for the disease.

Till artikeln

Nutrient supplements can give antidepressants a boost

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-04-26
 

An international evidence review has found that certain nutritional supplements can increase the effectiveness of antidepressants for people with clinical depression.

Till artikeln

The placebome: Where genetics and the placebo effect meet

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-04-14
 

With the advent of genomics, researchers are learning that placebo responses are modified by a person's genetics. A new review article explores the many questions that this raises regarding the role of the placebo in both patient care and in drug development.

Till artikeln

Injectable 3-D vaccines could fight cancer, infectious diseases

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-12-09
 

A non-surgical injection of programmable biomaterial that spontaneously assembles in vivo into a 3-D structure could fight and even help prevent cancer and also infectious disease such as HIV, scientists have demonstrated.

Till artikeln

Promising new breast cancer vaccine

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-12-02
 

A new breast cancer vaccine is showing promising signs of success in the early stages of a clinical trial. Early evidence suggests the vaccine helped slow the cancer's progression.

Till artikeln

Aspirin could help with blood clots, study finds

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-08-26
 

Daily doses of aspirin could help reduce the risk of recurring blood clots, researchers say.

Till artikeln

New malaria vaccine candidates identified

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-07-30
 

Researchers have discovered new vaccine targets that could help in the battle against malaria. Taking a new, large-scale approach to this search, researchers tested a library of proteins from the Plasmodium falciparum parasite with antibodies produced by the immune systems of a group of infected children.

Till artikeln

Measles vaccine appears to wipe out cancer cells in study

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-05-16
 

A massive dose of this routine shot may hold promise for treating the second most common type of blood cancer

Till artikeln

Gold nanoparticles help to develop a new method for tracking viruses

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-01-15
 

Researchers have developed a novel method to study enterovirus structures and their functions. The method will help to obtain new information on trafficking of viruses in cells and tissues as well as on the mechanisms of virus opening inside cells. This new information is important for example for developing new antiviral drugs and vaccines.

Till artikeln

Experimental avian flu vaccine shows promise in early trial

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-11-13
 

The first human test of an experimental vaccine against a deadly strain of avian flu, using novel technology that could produce millions of doses very quickly, produced protective antibodies in the vast majority of those who received.

Till artikeln

Scientists discover molecules that show promise for new anti-flu medicines

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-10-04
 

A new way to attack flu viruses is taking shape in laboratories, where scientists have identified chemical agents that block the virus's ability to replicate itself in cell culture. These novel compounds show promise for a new class of antiviral medicines to fight much-feared pandemic influenza such as the looming "bird flu" threats caused by the H5N1 influenza A virus and the new H7N9 virus.

Till artikeln

Skin drug may treat type 1 diabetes

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-09-23
 

A drug that was used to treat the skin disorder psoriasis has shown signs of being able to treat aspects of type 1 diabetes.

Till artikeln

Approved cancer drug potentially could help treat diabetes

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-09-15
 

Scientists have identified a molecular pathway -- a series of interaction among proteins -- involved in the development of diabetes.

Till artikeln

The pill that texts you - from inside

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-08-09
 

The pill that tweets and texts - from your tummy

Till artikeln

Medical researchers design variant of main painkiller receptor

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-06-15
 

Scientists have developed a variant of the mu opioid receptor that has several advantages when it comes to experimentation. This variant can be grown in large quantities in bacteria and is also water-soluble, enabling experiments and applications that had previously been very challenging or impossible.

Till artikeln

Major step toward an Alzheimer's vaccine

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-01-15
 

Medical researchers have discovered a way to stimulate the brain's natural defense mechanisms in people with Alzheimer's disease. This major breakthrough opens the door to the development of a treatment for Alzheimer's disease and a vaccine to prevent the illness.

Till artikeln

Promising compound restores memory loss and reverses symptoms of Alzheimer's in mice

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-01-03
 

A new ray of hope has broken through the clouded outcomes associated with Alzheimer's disease. When a molecule called TFP5 is injected into mice with disease that is the equivalent of human Alzheimer's, symptoms are reversed and memory is restored -- without obvious toxic side effects.

Till artikeln

Timing is everything: Hormone use may reduce or increase Alzheimer's disease risk in women

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-10-24
 

A new study suggests that women who begin taking hormone therapy within five years of menopause may reduce their risk of developing Alzheimer's disease.

Till artikeln

Can vaccines be delivered via the lungs instead of by injection?

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-10-15
 

In addition to the obvious benefit of eliminating the need for an injection, new vaccine delivery methods via the lungs offer particular advantages for protecting against infectious agents that enter the body through the respiratory track.

Till artikeln

Research raises male pill hope

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-08-17
 

[BBC] Scientists believe they are a step closer in the difficult journey towards developing a male contraceptive pill, after successful studies in mice. A contraceptive pill for women has been around for decades, but an equivalent for men has proved elusive.

Till artikeln

Vaccine stops nicotine from reaching the brain, may prevent addiction

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-06-27
 

[CBS] Researcher likens vaccine's antibodies to "Pacmen that like nicotine and just gobble it up" before it reaches the brain, preventing addictive sensation

Till artikeln

Little cognitive benefit from soy supplements for older women

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-06-05
 

In a new study of the effects of soy supplements for postmenopausal women, researchers found no significant differences - positive or negative - in overall mental abilities between those who took supplements and those who didn't.

Till artikeln

Research breakthrough for drugs via the skin: Outermost layer of skin described in detail

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-04-26
 

Scientists have succeeded in describing the structure and function of the outermost layer of the skin – the stratum corneum – at a molecular level. This opens the way not only for the large-scale delivery of drugs via the skin, but also for a deeper understanding of skin diseases.

Till artikeln

Antidepressant shows promise as cancer treatment

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-03-11
 

An antidepressant combined with a drug derived from vitamin A could be used to treat a common adult form of leukemia, according to research.

Till artikeln

Discovery of new vaccine approach for treatment of cancer

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-01-27
 

Scientists have developed a new vaccine to treat cancer at the pre-clinical level.

Till artikeln