Svaga sociala band på arbetsplatsen ökar risken för utbrändhet

STRESS / 2009-04-07
 

Långtidssjukskrivning på grund av stressrelaterade diagnoser föregås ofta av en lång period med avsaknad av trygga och säkra sociala relationer. Det visar en nyligen publicerad avhandling i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Till artikeln