Stressat öra hör sämre

STRESS / 2012-01-23
 

Allt fler drabbas av problem med hörseln. Det kan sägas vara en folksjukdom och problemen kommer att öka, spår världshälsoorganisationen WHO. Orsaken är inte bara buller utan också stress. Tidig upptäckt och behandling är viktigt, något som kan underlättas av ett nytt forskningsprojekt.  

 

För att räknas som en folksjukdom ska 1 procent av befolkningen vara drabbad. Hörselproblem är vanligare än så, konstaterar Dan Hasson, som är docent vid Karolinska institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Han ingår i en forskargrupp vid Centrum för hörselforskning vid Karolinska institutet. 

 

–Vi har funnit att en tredjedel av de arbetande svenskarna har nedsatt hörsel eller tinnitus, säger han. 

 

Nedsatt hörsel tillhör de tio vanligaste handikappande sjukdomarna i västvärlden och kommer att bli ännu vanligare, enligt WHO:s prognoser. I arbetslivet är hörselskador ett stort problem. De flesta som drabbas är i arbetsför ålder. Man ser också en klar ökning bland yngre och medelålders personer. 

 

Det handlar bland annat om att utveckla nya screeningmetoder för att upptäcka hörselskador i ett tidigt skede. 

 

En Ipad-applikation med ett enkelt hörseltest som kan genomföras på fem minuter håller på att tas fram. Metoden ska testas på tio tjänsteföretag och organisationer där sammanlagt 3500 personer ska delta med början i höst. Ipaden, som är försedd med speciella hörlurar, placeras i ett tyst rum på företaget, dit de anställda får gå i tur och ordning. De som visar sig ha nedsatt hörsel ska via testet hänvisas direkt till företagshälsovården. 

 

–Vi vill ta reda på varför vissa får hörselproblem och andra inte. Det handlar också om att kunna hjälpa de som uppvisar hörselproblem i ett så tidigt skede som möjligt, eftersom vi vet att nedsatt hörsel kan leda till för tidig demens, säger Dan Hasson. 

 

En annan studie ska genomföras i samarbete med Harvarduniversitetet. 

 

Den gäller amerikanska marinkåren, där hälften av rekryterna har permanenta hörselskador efter sex veckors grundutbildning. Studien handlar bland annat om i vilken mån problemen går att förebygga med stresshantering eller farmakologisk behandling. 

 

Ytterligare en studie med 350 deltagare ska ge fördjupad kunskap om sambandet mellan stress och hörselproblem. 

 

–Vi har redan visat att emotionell utmattning är en starkare förklaringsfaktor till tinnitus än buller. Stress är viktigare än vi har föreställt oss. Att påvisa det sambandet är viktigt även kliniskt. Många som går till hörselcentraler mår dåligt och behöver hjälp med stresshantering. Men ibland får de höra att stress inte är någon del av det här och får ingen hjälp, säger Dan Hasson.

Till artikeln