Sömnmedel ökar risken för fallolyckor i äldrevården

SÖMN / 2008-01-14
 

En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att minskad förskrivning av bland annat sömntabletter kan reducera antalet fallolyckor inom äldrevården.  

 

- Andelen gamla över 75 år utgör nio procent av hela befolkningen, samtidigt använder den här gruppen ungefär en fjärdedel av alla mediciner som förskrivs, säger Edit Fonad, forskningssjuksköterska och blivande doktor vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle.  

 

Läs pressreleasen: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2637&a=47115&l=sv&newsdep=2637&newsdep=2637 

 

Läs avhandlingen: http://diss.kib.ki.se/2008/978-91-7357-491-4/ 

Till artikeln