Sömninghet gör dig känslomässigt labil

SÖMN / 2007-11-05
 

När man är trött blir många mer lättirriterade och får koncentrationssvårigheter. Nu visar en studie att sömnighet kan leda till att känslomässigt labil. I en studie på 26 friska vuxna försökspersoner vid University of California fick hälften sova som vanligt och andra hälfte sömndepriverades i 35 timmar. Med magnetkamera fann man att den sömndepriverade gruppen var 60% mer reaktiva när störande bilder visades. "Det verkar som att sömnbrist bidrar till att hjärnan blir mer primitiv och får svårare att kontrollera sina impulser", säger forskaren Matthew Walker till CBS News.

Till artikeln