Oroande ökning av resistenta tarmbakterier

VETENSKAP / 2016-02-03
 

Tarmbakterier som e-colibakterier och klebsiella är ett växande hot för patienter med svagt immunförsvar. Det råder brist på verksam antibiotika och de gamla sorterna håller på att ta slut. 

 

Problemet med antibiotikaresistenta bakterier har ofta handlat om MRSA, resistenta stafylokocker, på sjukhusen eller resistent tuberkulos. 

 

Men det som framför allt har ökat på senare tid är antibiotikaresistenta tarmbakterier, berättar Otto Cars, professor i infektionssjukdomar. 

 

– Det är det stora hotet nu därför att där har vi sämst tillgång till nya antibiotika och de gamla håller på att ta slut. Och de sprids naturligtvis genom dålig hygien, men också genom livsmedelskedjan och med resande från länder där det här kanske kan finnas i dricksvatten, säger Otto Cars. 

 

Det handlar om e-colibakterier och klebsiella som ofta finns i våra tarmar. I samband med en operation eller en cancerbehandling kan bakterierna ge upphov till svårbekämpad blodförgiftning eller urinvägsinfektion. 

 

Svaga patienter med dåligt immunförsvar, exempelvis för tidigt födda barn, har särskilt svårt att klara av en infektion med sådana motståndskraftiga bakterier. 

 

Flera nya läkemedel håller på att utvecklas nu, men det går långsamt. Det är inte lönsamt för läkemedelsindustrin. 

 

Vid World Economic Forum i Davos nyligen föreslog ett 80-tal läkemedelsbolag en ny finansieringsmodell, där lönsamheten inte ska grundas på hur många piller som säljs utan på samhällsnyttan. 

 

Det tillsammans med att FN:s generalförsamling ska diskutera resistensfrågan i höst, inger hopp tycker Otto Cars som har sett intresset för frågan stiga internationellt. 

 

– Politiskt har frågan lyft flera våningar bara det senaste året, säger han.

Till artikeln