Smärtsignalering hos människa snabbare än man trott

SMÄRTA / NYHETER / 2019-07-08
 

[LiU] Smärta kan signaleras lika snabbt som beröring, enligt en ny studie. Upptäckten att människan har ett snabbt smärtsignaleringssystem utmanar den rådande bilden av smärta.

Läs mer

Trötthet kan öka risken för ryggskott

SMÄRTA / NYHETER / 2015-02-11
 

En ny studie visar att risken för ryggskott kan öka av att man är trött eller blir störd vid fysiskt arbete.

Läs mer

Tidig upptäckt kan hindra långvarig smärta

SMÄRTA / NYHETER / 2014-03-18
 

[ORU] Många människor får någon gång i livet problem med smärta från muskler, leder eller skelett. I en del fall utvecklar det sig till ett långvarigt lidande. Ny forskning undersöker hur man på ett tidigt stadium kan hjälpa personer som drabbas och genom psykologisk behandling undvika långvariga besvär.

Läs mer

Placebo kan ha stor effekt mot migrän

SMÄRTA / NYHETER / 2014-01-20
 

[SR] En ny studie visar att migrän kan minska ordentligt, bara man verkligen tror att den tablett man får av doktorn ska minska smärtan, och det till och med om tabletten är ett så kallat sockerpiller.

Läs mer

Experiment med nässpray ökar kunskapen om placeboeffekten

SMÄRTA / NYHETER / 2013-10-15
 

[GU] Behandling med nässpray kunde både minska smärtan och öka välbefinnandet hos en grupp friska försökspersoner – trots att sprayen bestod av enbart saltlösning. Studien ökar förståelsen för hur den så kallade placeboeffekten fungerar.

Läs mer

Smärta rubbar kroppens balans mellan aktivitet och avslappning

SMÄRTA / NYHETER / 2013-02-07
 

[HIG] Ny forskning att personer med långvarig nacksmärta har svårare att varva ner kroppens stressystem och är mindre fysiskt aktiva än andra.

Läs mer

På djupet i smärtande nackmuskler

SMÄRTA / NYHETER / 2012-11-29
 

[UU] Det finns skillnader i den kemiska sammansättningen mellan smärtande och friska muskler som delvis kan förklara kroniska smärtor i nacken och skuldran. Smärta och obehag i nacke och skuldror på grund av monotont upprepande eller statiskt arbete är en av vanligaste orsakerna till sjukskrivning i västvärlden, vilket är både kostsamt för samhället och påfrestande för dem som drabbas.

Läs mer

Negativa tankar gör det svårare att hantera smärta vid förlossningen

SMÄRTA / NYHETER / 2011-12-22
 

Förlossningen är starkt förknippad med smärta och många kvinnor upplever en stark oro inför den. Ibland blir rädslan så stark att den hindrar kvinnor från att delta i förlossningsarbetet fullt ut. Ny forskning visar att negativa tankar kring förlossningssmärta är kopplade till ökad upplevd smärta och att det tar längre tid att återhämta sig efteråt.

Läs mer

Inget mysko med meditation

SMÄRTA / NYHETER / 2011-04-06
 

Smärtlindring med hjälp av meditation kan i vissa fall vara effektivare än mediciner. Det menar amerikanska forskare som med hjälp av magnetkamera har studerat hur meditation påverkar hjärnaktiviteten vid smärta.

Läs mer

KBT-program hjälper fler med ryggont tillbaka till jobbet

SMÄRTA / NYHETER / 2011-01-10
 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med ökad fysisk aktivitet kan vara en bra metod för att hjälpa personer med rygg- och nackbesvär att komma tillbaka till jobbet.

Läs mer

Stress och nackvärk vanligare hos kvinnor

SMÄRTA / NYHETER / 2010-11-30
 

Nackvärk är vanligare hos kvinnor än bland män, oavsett yrkesgrupp eller ålder. Stressade unga kvinnor utvecklar mer nacksmärta än stressade män i samma ålder. Kvinnorna upplever dessutom mer stress i vardagen.

Läs mer

Ny princip för hur muskelsmärta signaleras upptäckt

SMÄRTA / NYHETER / 2010-06-22
 

Långvarig muskelsmärta kan hänga samman med en tidigare okänd princip för hur smärtsignaler fortplantas i människokroppen.

Läs mer

Smärtpatienter behöver få rätt behandling från start

SMÄRTA / NYHETER / 2010-05-25
 

För patienter med smärta i rygg, nacke eller axlar är de tre första månaderna en kritisk tid – om man inte får rätt behandling då är det svårt att kompensera för det efteråt. – Patienter i riskzonen för långvariga problem måste identifieras tidigt och få rätt behandling direkt. Det tjänar både patienten och samhället på – eftersom de 10 procent av smärtpatienterna som får långvariga problem står för 80 procent av kostnaderna, säger Thomas Overmeer, medicinforskare vid Örebro universitet.

Läs mer

En positiv syn på hälsan hjälper smärtpatienter

SMÄRTA / NYHETER / 2010-04-19
 

Ungefär 85 procent av alla vuxna söker någon gång vård för smärta i rygg, axlar eller nacke. Majoriteten tillfrisknar snabbt men en liten grupp får långvariga besvär. Ny forskning visar att patientens syn på sin hälsa spelar en avgörande roll.

Läs mer

Bättre rörelsemönster hjälper mot ryggont

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2010-01-19
 

Många som har ont i ryggen vet inte vad det beror på och får därför inte rätt behandling. Men att röra sig bättre räcker långt. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Till artikeln

Samarbete kring patienters ryggsmärta ger resultat

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2009-10-15
 

Med ett komplett behandlingskoncept där läkare och sjukgymnaster samarbetar kring patienters ryggsmärta blir sjukskrivningstiden kortare. Det visar allmänläkaren Johan Bogefeldt i sin avhandling, som han lägger fram vid Uppsala universitet den 16 oktober. Han menar att denna kunskap direkt bör omsättas i praktiken.

Till artikeln

Massage kan lindra smärta vid svårartad cancer

SMÄRTA / NYHETER / 2008-09-23
 

En ny studie antyder att mjuk eller taktil massage i alla fall kortvarigt kan lindra smärta och förbättra humöret hos individer som är döende i cancer.

Läs mer

Massage hjälper svårt cancersjuka

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2008-09-16
 

SR] Att få massage lindrar smärta och höjer livsandarna hos svårt cancersjuka. Det visar en studie på 380 patienter vid 15 amerikanska sjukhus som antingen fått massage eller bara lätt beröring som komplement till sin smärtlindring.

Till artikeln

Kognitiv terapi kan lindra samlagssmärta

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2007-11-14
 

Många kvinnor lider av svåra smärtor vid samlag. En avhandling skriven av överläkare Maria Engman vid Linköpings universitet, visar att så kallad kognitiv beteendeterapi (KBT) kan lindra symtomen.

Till artikeln

Breakthrough toward developing blood test for pain

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-02-26
 


Researchers have developed a test that objectively measures pain biomarkers in blood. The test could help physicians better treat patients with precision medicine, and help stem the tide of the opioid crisis.

Till artikeln

Massage may be option for pain relief

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-05-24
 

Massage is better than nothing for pain relief, according to a new review. The therapy may also be an acceptable choice for people considering other options like acupuncture and physical therapy.

Till artikeln

Researchers identify potential sleep-related treatment targets for fibromyalgia

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-08-20
 

Fibromyalgia is characterized by chronic pain from no clear source. Patients with fibromyalgia frequently have sleep problems: Their deep sleep brain wave patterns are often disrupted by brain waves that correspond to wakefulness. A new study uses a novel approach to identify potential drug targets for treating fibromyalgia.

Till artikeln

Time and activity linked to back pain risk

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-02-11
 

Factors that can trigger pain in the lower back include working in awkward positions, being distracted, and being physically or mentally tired, a new study shows.

Till artikeln

Low tolerance for pain? The reason may be in your genes

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-04-21
 

Researchers may have identified key genes linked to why some people have a higher tolerance for pain than others, according to a study.

Till artikeln

Pain 'dimmer switch' discovered

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-02-05
 

Pain sensitivity is controlled by a genetic "dimmer switch", which can potentially be re-set, a study on twins suggests.

Till artikeln

Chewing gum is often culprit for migraine headaches in teens

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-12-19
 

A researcher has found that gum-chewing teenagers, and younger children as well, are giving themselves headaches with this habit. These findings could help treat countless cases of migraine and tension headaches in adolescents without the need for additional testing or medication.

Till artikeln

New treatment offers hope for headache sufferers

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-10-14
 

Study finds electronic device implanted in brain can reduce the pain for many patients.

Till artikeln

Groundbreaking pain research

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-09-19
 

The bodies of mammals, including humans, respond to injury by releasing endogenous opioids - compounds that mitigate acute pain. A team of researchers has uncovered groundbreaking new information about how the body responds to traumatic injury with the development of a surprisingly long-lasting opioid mechanism of natural chronic pain control. Remarkably, the body develops both physical and physiological dependence on this opioid system, just as it does to opiate narcotic drugs.

Till artikeln

First objective measure of pain discovered in brain scan patterns

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-04-11
 

For the first time, scientists have been able to predict how much pain people are feeling by looking at images of their brains, according to a new study.

Till artikeln

Research explores links between physical and emotional pain relief

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-03-22
 

Though we all desire relief - from stress, work, or pain - little is known about the specific emotions underlying relief. New research explores the psychological mechanisms associated with relief that occurs after the removal of pain, also known as pain offset relief.

Till artikeln

Spine patients who quit smoking report diminished pain

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-03-19
 

Smoking is a known risk factor for back pain and disc disease. In a new study, researchers reviewed smoking cessation rates and related pain in 6,779 patients undergoing treatment for spinal disorders with severe axial (spine) or radicular (leg) pain. Information on each patient's age, gender, weight, smoking history, assessment of pain, treatment type and co-morbid depression also were assessed.

Till artikeln

The pain puzzle: Uncovering how morphine increases pain in some people

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-01-07
 

For individuals with agonizing pain, it is a cruel blow when the gold-standard medication actually causes more pain. Adults and children whose pain gets worse when treated with morphine may be closer to a solution, based on new research.

Till artikeln

Acupuncture may be better than no acupuncture, sham acupuncture for chronic pain

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-09-10
 

An analysis of patient data from 29 randomized controlled trials suggests that acupuncture may be better than no acupuncture or sham acupuncture for the treatment of some chronic pain, according to a new report.

Till artikeln

Why chronic pain is all in your head: Early brain changes predict which patients develop chronic pain

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-07-02
 

[Nature Neuroscience] Why do some people with similar injuries end up with chronic pain while others recover and are pain free? The first longitudinal brain imaging study to track participants with a new back injury shows that the more two sections of the brain related to emotional and motivational behavior communicate, the greater likelihood a patient will develop chronic pain. Researchers were able to predict, at the beginning of the study, which participants would go on to develop chronic pain based on the level of brain interaction.

Till artikeln

Pain relief through distraction: It's not all in your head

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-05-17
 

Mental distractions make pain easier to take, and those pain-relieving effects aren't just in your head, according to a new report.

Till artikeln

Därför kan det göra ont när man äter glass

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-04-30
 

Glasshuvudvärk, eller brain freeze som fenomenet kallas på engelska, är en typ av kort, men intensiv huvudsvärk som man kan få om man äter glass eller dricker iskalla drycker. Nu har forskare upptäckt att denna smärta hänger ihop med förändringar i blodflödet i hjärnan.

Till artikeln

What causes brain freeze? Study reveals new clues

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-04-23
 

Researchers hope discovery of brain freeze mechanism could lead to treatments for migraine sufferers

Till artikeln

Knee pain common complaint in middle-aged and mature women

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-12-19
 

New research shows 63 percent of women age 50 and older reported persistent, incident, or intermittent knee pain during a 12-year study period. Predictors for persistent pain included higher body mass index, previous knee injury, and radiographic osteoarthritis.

Till artikeln

New imaging technique captures brain activity in patients with chronic low back pain

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-07-27
 

(Brigham and Women's Hospital) Research from Brigham and Women's Hospital uses a new imaging technique, arterial spin labeling, to show the areas of the brain that are activated when patients with low back pain have a worsening of their usual, chronic pain. This research is published in the August issue of the journal Anesthesiology.

Till artikeln

Substantial recovery rate with placebo effect in headache treatment

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-05-23
 

(Elsevier Health Sciences) Ninety percent of all persons experience a headache at some time in their lives. Headaches commonly are tension-type (TTH) or migraine. They have high socioeconomic impact and can disturb most daily activities. Treatments range from pharmacologic to behavioral interventions. In a study published online today in the Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, a group of Dutch researchers analyzed 119 randomized controlled clinical trials (RCTs) and determined the magnitude of placebo effect and no treatment effect on headache recovery rate.

Till artikeln

Migraine surgery offers good long-term outcomes, study finds

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-02-03
 

Surgery to "deactivate" migraine headaches produces lasting good results, with nearly 90 percent of patients having at least partial relief at five years' follow-up, researchers report. In about 30 percent of patients, migraine headaches were completely eliminated after surgery, according to the new study.

Till artikeln

Pain: What Zen meditators don't think about won't hurt them

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2010-12-09
 

Zen meditation has many health benefits, including a reduced sensitivity to pain. According to new research meditators do feel pain but they simply don't dwell on it as much. These findings may have implications for chronic pain sufferers, such as those with arthritis, back pain or cancer.

Till artikeln

Stem cell therapy: A future treatment for lower back pain?

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2010-11-29
 

Lower back pain affects many people and may be caused by degeneration of the discs between the vertebrae. Treatment for the condition using stem cells may be an alternative to today's surgical procedures, new research from Sweden suggests.

Till artikeln

This is your brain on anesthesia: New light shed on how brain reacts during anesthetic induction and emergence

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2010-10-19
 

A new study strengthens emerging evidence that the act of going under anesthesia and coming out of anesthesia are distinct neurobiological processes. It also found that the parietal region of the brain may play a critical role in how anesthesia suppresses consciousness.

Till artikeln