Att salta eller inte

NUTRITION / 2011-07-06
 

Alla har vi väl någon gång hört att det är bra för blodtrycket att dra ner på konsumtionen av salt. Forskare från Storbritannien har tagit del av material om nästan 6 500 personer som minskat ner på saltet, för att studera hur bra ett minskat saltintag egentligen är. 

 

Medan forskarna kunde se en liten sänkning av blodtrycket bland dem som minskat på saltet, så kunde de däremot inte se en minskning i förekomsten av hjärt-kärl-sjukdomar. Forskarna tror att resultatet berodde på att deltagarna bara minskade intaget måttligt, och är ändå överens om att ett minskat saltintag är bra för oss. Resultatet publicerades i The Cochrane Library. 

 

Referens: Taylor RS, Ashton KE, Moxham T, Hooper L, Ebrahim S. Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No: CD009217. DOI: 10.1002/14651858.CD009217.

Till artikeln