Kartlagd arvsmassa banar väg för effektivare malariavaccin

SJUKVÅRD / 2015-12-30
 

Många forskare har varit kritiska till det nya vaccin som Världshälsoorganisationen har beslutat ska ges till en miljon barn. Men nu har en av de största och tyngsta kritikerna ändrat åsikt. 

 

Dyann Wirth är professor i immunologi och tropiska sjukdomar vid Harvarduniversitetet i Boston. Hon har varit kritisk till att malariavaccinet i så liten utsträckning verkligen skyddar från malaria. 

 

Efter att ha kartlagt arvsmassan hos malariaparasiterna på många håll i Afrika har hon nu ändrat åsikt. 

 

– Utifrån det här arbetet har vi en väg framåt för att göra ett mycket effektivare vaccin, säger professor Dyann Wirth. 

 

Hennes forskarteam har i samarbete med andra gjort ett ofantligt jobb med att kartlägga arvsmassan för parasiterna bland tusentals personer, som ingår i försöksgruppen för det nya malariavaccinet på den afrikanska kontinenten. 

 

Resultatet kan tyckas nedslående. Det visar sig att den naturliga variationen bland malariaparasiter är stor, och att det finns hundratals olika varianter i Afrika. 

 

Bara en handfull är vanligast, och där ingår inte den parasit som det nya vaccinet matchar. Det kan förklara varför vaccinet i försöken bara skyddar 30 procent av spädbarnen. 

 

Det kan tyckas konstigt att ta fram ett vaccin som fungerar så dåligt, och matchar så få parasiter. Men orsaken är att när försöken började på 1970-talet fanns inte tekniken att gensekvensera för att förstå vilken variant av malariaparasiten som var vanligast.  

 

Lösningen menar Dyann Wirth är agera som med influensavaccin. 

 

– Eftersom det finns många olika versioner av influensa, och många olika versioner av malariaparasiterna, så måste man alltså göra precis som med influensavaccinet. Man måste förändra vaccinet så att det kan skydda mot många olika typer av malariaparasiter, säger Dyann Wirth.

Till artikeln